Kto namaľoval prvý obraz Panny Márie?

Plinio Corrêa de Oliveira
16. decembra 2019
  Kultúra

Prečítajme si krátku životopisnú skicu o svätom Lukášovi, o jeho živote a diele.

Zdroj: en.wikipedia.org

Lukáš sa narodil pohanskej rodine v Antiochii. Konvertoval bezpochyby v roku 40. Po stretnutí s ním v Troade ho sv. Pavol vzal so sebou ako spoločníka na druhú cestu do Filíp v roku 49. Neskôr sa Lukáš definitívne pripojil k apoštolovi a už sa od neho neodlúčil. Po smrti sv. Pavla Lukáš opustil Rím a už o ňom nemáme nijaké isté informácie.

V roku 60 využil svoj literárny talent, aby napísal evanjelium, ktoré malo pritiahnuť pohanov k Pánovej dobrote a milosrdenstvu. O niečo neskôr napísal Skutky apoštolov. Podľa tradície bol tiež umelcom, ktorý nám zvečnil črty Matky Božej. Nie je isté, či zomrel ako mučeník za Krista, ale Cirkev ho uctieva ako mučeníka kvôli umŕtvovaniu a utrpeniu, ktoré v živote prežil kvôli evanjeliu.

Zo známych biografických údajov o svätom Lukášovi vieme, že náš Pán jeho dušu štedro obdaroval milosťami. Bol spoločníkom svätého Pavla, pisateľom evanjelia a autorom Skutkov apoštolov.

Tieto veľké úlohy nám odhaľujú jeho morálne vlastnosti. To, že si ho vybral svätý Pavol za spolupútnika a za učeníka, je dôkazom jeho vysokých kvalít. Svätý Lukáš ako učeník par excellence pomáhal svätému Pavlovi v jeho apoštolskom úsilí. Stál bok po boku svätého Pavla a jeho nových učeníkov a jeho činnosť mala u nich iba pozitívny ohlas. Musíme tiež vziať do úvahy, že mimoriadne pochopil život nášho Pána, zhromaždil o ňom fakty a napísal evanjelium.

Jeho kvality ešte zažiarili, keď napísal Skutky apoštolov, inšpirovanú a historickú biblickú knihu o začiatku života Cirkvi!

Môžeme predpokladať, že bol mužom mimoriadnej apoštolskej horlivosti a skutočnou nádobou Ducha Svätého. Jeho vynikajúce vlastnosti môžeme poznať analyzovaním kvality každého jeho diela. A pritom autor je vždy viac ako kniha.

Hoci skutočným autorom týchto kníh Nového zákona je Duch Svätý, písal ich svätý Lukáš, ktorého možno považovať za autora, hoci pod inšpiráciou Ducha Svätého. Preto sme v rozpakoch, keď hľadáme slová chvály na tohto človeka.

Je tiež známy svojou veľkou oddanosťou Panne Márii. Ako umelcovi sa mu pripisuje vytvorenie jedného z najstarších obrazov Panny Márie, ktorý je dnes uctievaný v bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme.

Predstavte si, že by ste ako prvý umelec na tejto zemi namaľovali obraz predstavujúci Pannu Máriu! Aká úžasná scéna to musela byť! Predstavte si modliacu sa Pannu Máriu a svätého Lukáša, ako ju maľuje! Doslova „ukradol“ kúsok tejto reality Kráľovnej Neba a Zeme, aby ju dal na plátno! Všetci anjeli v nebi sa museli usmievať, keď mu Náš Pán požehnával z neba za to, že na plátne zobrazil podobu Panny Márie pre kresťanov po celé veky.

Keď o všetkých týchto veciach uvažujeme, nenachádzame dostatočné slová chvály na tohto veľkého svätca. Robíme však dobre, keď na neho upierame zrak. Naše oči tak môžu aspoň obdivovať niečo z jeho svetla. Takže náš obdiv môže slúžiť na to, aby aspoň niečo z vynikajúcich vlastností svätého Lukáša prešlo aj do nás.