Kto bude novým pápežom? V Ríme sa rozprúdila veľmi zaujímavá diskusia

Mário Vadás
29. júna 2020
  Cirkev

O tendenciách vývoja v katolíckej Cirkvi hovorili odborníci na cirkevné záležitosti prof. Roberto de Mattei, Edward Pentin, Jon Allen a Rosss Douhat. Debatu odštartovala nová kniha Edwarda Pentina z „National Catholic Register” – „Budúci pápež – vhodní kandidáti medzi kardinálmi“, ktorá sa na trhu objaví v najbližších dňoch.

Autor E. Pentin na otázku, čo ho viedlo k napísaniu takejto knihy, odpovedal že to bol nápad samotných kardinálov v Ríme, ktorý chceli poznať možných kandidátov. Posledné konkláve, z ktorého vzišiel pápež František, bolo veľmi hektické a kardináli nemali často relevantné informácie o jednotlivých kandidátoch.

V knihe je predstavených 19 kardinálov, ktorí majú podľa odborníkov najväčšie šance stať sa novým pápežom. V knihe čitatelia nájdu okrem údajoch o týchto kardináloch a ich pôsobení v Cirkvi aj informácie o súčasnom prebiehaní konkláve. Autor zdôrazňuje, že knihu využijú najmä kardináli, pretože ich hlasovanie v konkláve je nesmierne dôležité a potrebujú podrobné informácie o jednotlivých kandidátoch z nezávislého zdroja.

Ďalší rečník R. Douhat upozorňuje na veľký rozdiel medzi dneškom a situáciou spred 50 rokov. Dnes sa kardináli často ani nepoznajú, Cirkev je veľká globálna organizácia rozvetvená mimo európskeho a talianskeho prostredia. Douhat je presvedčený, že nasledujúci pápež bude veľmi pravdepodobne pokračovateľom Františkovho trendu.

Profesor Roberto de Mattei poukázal na fakt, že nová kniha je hlavne pripomienkou skutočnosti, že jedného dňa sa objaví nový pápež. Rozhodnutia dnešného pápeža majú silný dopad na katolícku Cirkev. Pokiaľ sme v minulosti boli svedkami ideologických debát medzi progresívnymi modernistami a tradicionalistickými konzervatívcami, dnes skĺzla debata čisto do roviny, kde proti sebe stoja názoroví podporovatelia a oponenti dnešného pápeža.

Profesora prekvapil prístup niektorých podporovateľov pápeža, ktorí ho takmer „adorujú ako Ježiša II.“, na druhej strane ho niektorí názoroví oponenti titulujú veľmi nelichotivými menami. Takáto polarizácia podľa de Matteiho neveští nič dobrého. Podľa profesora je kniha prelomová, pretože oboznamuje katolíckeho čitateľa s fenoménom sveta Františkovej éry.

Rečník John Allen predpokladá, že po tom čo súčasný pápež vymenoval viac ako 60 percent zo súčasných kardinálov, je málo pravdepodobné, že by ďalšie konkláve zvolilo pápeža, ktorý by bol názorovým protikladom pápeža Františka. Zmeny, ktoré sú momentálne medzi kardinálmi vykonávané, sú z pohľadu dejín katolíckej Cirkvi jedinečné.

Profesor De Mattei ďalej uviedol, že pri konkláve zohráva najdôležitejšiu úlohu Duch Svätý a jeho pôsobenie. John Allen pripomína, že Duch Svätý môže zabrániť kardinálom, aby svojimi krokmi zapríčinili úplnú katastrofu v Cirkvi. „Geografický faktor pri voľbe už nemá taký dôležitý význam, ako v minulosti.“

Všetci aktéri debaty pripúšťajú, že dnešná katolícka Cirkev má veľké problémy so správnym vymedzením tradície a konzervativizmu. Takisto sa zhodujú v skutočnosti, že ďalší pápež by mal vedieť ako využívať médiá. Profesor de Mattei má nádej, že budúci pápež vezme do úvahy slová kardinála W. Brandmüllera a svoj pontifikát začne tým, že verejne vyzná katolícku vieru v súlade s tradíciou pápežov minulosti.

Rečníci John Allen a Ross Douthat výrazne pochybujú, že by sa budúcim nástupcom sv. Petra stal konzervatívec. Kardináli ako Raymond Burke alebo Robert Sarah nemajú veľkú šancu zasadnúť na pápežský stolec. Očakávajú skôr podporu progresívneho krídla kardinálom Tagleovi, prípadne kardinálovi Parolinimu. John Allen nevylučuje možnosť, že sa ďalším pápežom môže stať kardinál Christopher Schönborn.

Na záver diskusie de Mattei a Edward Pentin zdôraznili, že budúci pápež bude musieť brániť katolícku Cirkev pred nepriateľmi, ktorí sa výrazne rozmohli nielen mimo Cirkev, ale silný vplyv dosiahli už priamo v jej vnútri, v srdci našej Cirkvi.