Kristus je celý a úplný v každej čiastke Eucharistie - Christianitas

Kristus je celý a úplný v každej čiastke Eucharistie


17. januára 2022
  Pokladnica viery

Kto popiera, že v úctyhodnej sviatosti Eucharistie, každá podoba a každá čiastka ktorejkoľvek podoby po rozdelení podôb obsahuje celého Krista, nech je exkomunikovaný!

Neuner a Ross – Viera Cirkvi v úradných dokumentoch jej Magistéria, Tridentský koncil


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!