Každodenné sväté prijímanie


21. septembra 2020
  Pokladnica viery

Každodenné sväté prijímanie sa preto nemôže každému všeobecne odporúčať, lebo ku častému prijímaniu sa vyžaduje dokonalejší duševný stav. Keďže ale jednotlivci môžu mať tento dokonalejší duševný stav, nebolo by múdre každého odhovárať od častého sv. prijímania. Treba napred uvážiť duševný stav každého jednotlivca zvlášť a až potom radiť alebo odhovárať.

Bolo by vecou nemúdrou, všetkým bez rozdielu radiť časté sv. prijímanie, tiež by bolo nemúdre niekoho pre časté sv. prijímanie ohovárať, najmä vtedy, keď by sa často prijímajúci držal rady svojho duchovného otca.

sv. František Saleský – Filotea