História - Christianitas

História

Ako duchovní rodičia hnutia Wicca de facto potvrdili, že čarodejnícke procesy v minulosti boli úplne legitímne

Matej Gavlák

Prakticky celé 20. storočie sú katolíci konfrontovaní s „vedeckým“ tvrdením, že tzv. „čarodejnícke procesy“ boli len akýmsi neoprávneným terorizovaním nevinných „bylinkárok“, ktoré zaplatili svojím životom za „bigotnosť“ katolíckej Cirkvi....

Orol v byzantskej liturgickej a umeleckej tradícii

Lucia Laudoniu

Vedeli ste, že pomenovanie viery (fides, genitív fidei) a strunového nástroja (fides, genitív fidis, po grécky σφίδη) je v latinčine totožné? Obe podstatné mená sa líšia deklináciou, ale tvar...

Mníšsky habit a laici (Druhá časť)

Lucia Laudoniu

predchádzajúca časť:Mníšsky habit a laici (Prvá časť) Les Cirkvi je bohatý na rôzne druhy stromov – a všetky rastú zo spoločnej dogmatickej pôdy. V prvej časti nášho článku sme...

Čo to vlastne bol „Stredovek“ alebo 1000 rokov svetskej vlády kresťanstva a katolíckej Cirkvi

Branislav Michalka

Uprostred vekov alebo pohanstva? Pojem „Stredovek“ a od neho odvodené slovné tvary slúžia v súčasnosti aktuálnym ideologickým vládcom sveta (socialistom, liberálom, humanistom, osvietencom, skrátka pohanom) ako pejoratívne označenie pre...

Mníšsky habit a laici (Prvá časť)

Lucia Laudoniu

Rytiera spoznáme podľa brnenia, mnícha podľa habitu. Nerozumný je bojovník, ktorý si do arény nevezme zbraň. Prečo mních skladá svoje duchovné brnenie, keď je ad pugnam a Deo electus...

Poprava francúzskeho kráľa Ľudovíta XVI.

Karol Gazdík

Parížska farnosť sv. Cecílie v Kostole sv. Eugena, kde sa slúžia tridentské sv. omše (usus antiquior), sa každoročne 21. januára zahaľuje do čiernej farby. V tento deň kostolu dominuje,...

Rodina, ktorá obetovala život za svojich susedov, rozšíri čoskoro rady blahoslavených katolíckej Cirkvi

Dariusz Żuk-Olszewski

Svätý Otec František splnomocnil 17. decembra 2022 Dikastérium pre kauzy svätých promulgovať dekrét o mučeníctve rodiny Ulmovcov. Ich beatifikačný proces sa začal na diecéznej úrovni v roku 2003. Celú...

Sv. Tomáš Becket – mučeník za vec cirkevnej investitúry

Karol Gazdík

Svoj článok by som začal pohľadom na liturgický kalendár. 29. decembra si totiž Cirkev pripomína Sv. Tomáša Becketa, svätca, ktorého krutá mučenícka smrť vytŕha veriaceho katolíka zo sviatočnej nálady...

Zázraky svätého Augustína v gréckom pravoslávnom prostredí

Lucia Laudoniu

„Nie je až také dôležité, kým sme vo chvíli, keď čítame spisy cirkevných otcov. Oveľa dôležitejšie je, kým sa staneme po ich prečítaní.“ Táto myšlienka mnícha Simeona z Athosu...

Vianoce – produkt šľachtických dvorov

Karol Gazdík

Vianoce, dnes pre nás tak samozrejmé obdobie plné konzumu, svetielok a sentimentu; teda osláv, ktoré často zakrývajú pravý zmysel týchto sviatkov. Tým zmyslom je samozrejme pre kresťanov príchod najdokonalejšieho...

Mechitar zo Sebasty – arménsky učeník svätého Benedikta

Lucia Laudoniu

Známa múdrosť „Čo zaseješ, to budeš žať“ nebola cudzia ani starým Rimanom. „Ut sementem feceris, ita metes,“ – napísal Cicero v jednej zo svojich Filipík. Slovenská podoba tejto ľudovej...

Rozhovor s historičkou Prof. Dr. phil. Emíliou Hrabovec, členkou Pápežského výboru pre historické vedy, II. časť

Vzťah slovenského národa a katolíckej Cirkvi patrí ku kľúčovým otázkam našich dejín, ktoré boli od svojho začiatku úzko spojené s kresťanstvom. Osvetlenie všetkých súvislostí tohto nie vždy harmonického a...

Sexuálna revolúcia ako súčasť marxistickej revolúcie alebo História boja za tzv. „ženské práva“, (Tretia časť)

Dariusz Żuk-Olszewski

predchádzajúce časti:Sexuálna revolúcia ako súčasť marxistickej revolúcie alebo História boľševického boja za tzv. „ženské práva“, (Prvá časť)Sexuálna revolúcia ako súčasť marxistickej revolúcie alebo História boľševického boja za tzv. „ženské...

Adventné a vianočné tradície v prostredí byzantského obradu v Rumunsku

Lucia Laudoniu

Malí vnuci Romula. Parvi Romuli nepotes. Toto pomenovanie údajne vymyslel syn Márie Terézie Jozef II. počas jednej z návštev Transylvánie, aby zdôraznil latinský pôvod miestneho obyvateľstva. „Salve, sis tu...

Rozhovor s historičkou Prof. Dr. phil. Emíliou Hrabovec, členkou Pápežského výboru pre historické vedy, I. časť

Vzťah slovenského národa a katolíckej Cirkvi patrí ku kľúčovým otázkam našich dejín, ktoré boli od svojho začiatku úzko spojené s kresťanstvom. Osvetlenie všetkých súvislostí tohto nie vždy harmonického a...

Sexuálna revolúcia ako súčasť marxistickej revolúcie alebo História boľševického boja za tzv. „ženské práva“, (Druhá časť)

Dariusz Żuk-Olszewski

predchádzajúca časť:Sexuálna revolúcia ako súčasť marxistickej revolúcie alebo História boľševického boja za tzv. „ženské práva“, (Prvá časť) *** V prvej časti nášho rozprávania sme si priblížili, ako začala najvýznamnejšia...

Byzantský mystik Gregor Palama vo svetle katolíckej viery (Druhá časť)

Lucia Laudoniu

predchádzajúca časť:Byzantský mystik Gregor Palama vo svetle katolíckej viery (Prvá časť) *** Príklady svätcov sú Božími nožmi, ktoré sa zabodnú do svedomia človeka a vyrežú odtiaľ každú náklonnosť na...

Byzantský mystik Gregor Palama vo svetle katolíckej viery (Prvá časť)

Lucia Laudoniu

Spíname dlane, keď sa modlíme a zatíname päste, keď bojujeme. Modlitbu meníme na boj a boj na modlitbu, lebo niet pravej modlitby bez duchovného boja. Palma (genitív palmae), po...

Hlaholika a slovanská svätá omša – neznáma perla kresťanského Západu

Lucia Laudoniu

Latinčina pozná básnickú perifrázu meatus animi – dych ducha (animus), ale aj ľudský dych ako taký. Zalistujme si v slovníkoch a dozvieme sa, že meatus pomenúva chôdzu, periodický pohyb,...

Sexuálna revolúcia ako súčasť marxistickej revolúcie alebo História boľševického boja za tzv. „ženské práva“, (Prvá časť)

Dariusz Żuk-Olszewski

Tzv. sexuálna revolúcia ako jedno z hybných kolies ťažkého revolučného valca, ktorý sa s novým dúhovým neomarxistickým náterom na starej veľakrát premaľovanej hrdzavej marxistickej karosérii nekontrolovateľne rozbehol dolu kopcom dejín,...

Nikola Tesla a kresťanstvo

Lucia Laudoniu

Muž, ktorý sa intenzívne venoval výskumu elektriny, vraj prišiel na svet počas letnej búrky. O srbskom vedcovi, konštruktérovi, filozofovi a technickom vizionárovi Nikolovi Teslovi sa popísali tony papiera. Prisvojujú...

Antimenzion vo východnej liturgii

Lucia Laudoniu

Starí Rimania žili v predstave, že čas môžeme krájať nožom slova – a spomienok. Dokladá to podstatné meno templum, ktoré si spájame najmä s pohanskými svätyňami. Absorbovali ho viaceré...

Keď Panna Mária viedla vojsko. Obliehanie Konštantínopola a tajomstvo akatistu

Lucia Laudoniu

Attendamus – Vnímajme! Touto výzvou sa obracia na Boží ľud celebrant byzantskej svätoslužby pred čítaním Božieho slova. Latinské preklady východných liturgických formulárov obsahujú sloveso attendere, ktoré nie je náhodnou...

Rímska svätá omša v gréčtine? V stredoveku žiadny problém (Druhá časť)

Lucia Laudoniu

predchádzajúca časť:Rímska svätá omša v gréčtine? V stredoveku žiadny problém (Prvá časť) *** Otváranie kníh je ako otváranie okien. Treba dávať pozor na to, aké počasie číha za oknom....

Rímska svätá omša v gréčtine? V stredoveku žiadny problém (Prvá časť)

Lucia Laudoniu

Niet vari človeka, ktorý by pri pohľade na svoje ruky necítil aspoň štipku úcty. Naša bytosť však ukrýva aj ďalšiu mystickú ruku, ktorá dokáže pohladiť, pohroziť, žehnať, objať aj...

Jakub II. – posledný katolícky nádych na anglickom tróne

Karol Gazdík

16. septembra 1701 zomrel vo francúzskom exile posledný katolícky kráľ Anglicka, Škótska (posledný kráľ, ktorý sa tu tituloval ako kráľ Škótov) a Írska – Jakub II. z dynastie Stuartovcov....

Templári – Milites Christi

Piotr Doerre

Rád Chudobných rytierov Krista a chrámu Šalamúnovho (Pauperes commitiones Christi templique Salomonis), známy ako Rád templárov podľa miesta svojho vzniku (Templum Salomonis), bol prvou uniformovanou, dobre organizovanou a vycvičenou...

Neznáme kapitoly z cirkevných dejín Balkánu (Druhá časť)

Lucia Laudoniu

predchádzajúca časť:Neznáme kapitoly z cirkevných dejín Balkánu (Prvá časť) *** Suscipe deprecationem nostram. Preklad sekvencie z hymnu Gloria („prijmi našu úpenlivú prosbu“) nemá silu originálu, pretože suscipere sa skladá...

Neznáme kapitoly z cirkevných dejín Balkánu (Prvá časť)

Lucia Laudoniu

Dejiny sú veľkým Božím sústruhom. Reže a vŕta diery do tvrdého dreva duší, a tento proces samozrejme bolí. Na jeho konci však bude nádherný trón pre Spasiteľa. Každá jeho...

Cisár Svätej rímskej ríše nemeckého národa

Karol Gazdík

4. októbra roku Pána 1745 bol vo Frankfurte nad Mohanom korunovaný za cisára Svätej ríše rímskej národa nemeckého František Štefan Lotrinský, manžel Márie Terézie. Tým sa stal hlavou nadštátneho...