Cirkev - Christianitas - Strana 5

Cirkev

Nešťastné vyjadrenia emeritného arcibiskupa Bezáka pre liberálny portál: „Keby Kuffovi znásilnili sestru, tiež by sa pýtal, čo by urobil Ježiš?“

Mária Magotsová

Emeritný arcibiskup Róbert Bezák prijal pozvanie na videorozhovor pre liberálny portál Startitup, ktorý sa zameriava na mladých ľudí a novinky z oblasti techniky a biznisu. Mladým liberálom bol rozhovor zrejme...

Sv. Tomáš Akvinský a medzináboženský dialóg

Mikuláš Hučko

Táto téma je zaujímavá preto, lebo pápeži posledných šesťdesiat rokov zdôrazňovali dôležitosť a pozitívny význam sv. Tomáša Akvinského a na druhej strane ešte dôraznejšie a jasnejšie hovorili o dôležitosti...

Falošné tóny vo Veľkonočný pondelok na Námestí svätého Petra

Mikuláš Hučko

18. apríla, na Veľkonočný pondelok pápež František privítal na zaplnenom Vatikánskom námestí takmer šesťdesiattisíc tínedžerov z rôznych kútov Talianska. Toto veľkonočné stretnutie talianskej dospievajúcej mládeže so Svätým Otcom pripravila...

Vzkriesený Kristus – radosť dobrých a postrach zlých

P. Malženický

O Pánu Ježišovi sa dá povedať to, čo je napísané na hrobke cisára Barbarossu: „Terror malorum, amor bonorum“, že je postrachom zlých a slasťou dobrých. Ježiš Kristus je skutočne...

Zmŕtvychvstanie nášho Pána Ježiša Krista – historické fakty a pravda

Marcin Jendrzejczak

Celá kresťanská viera spočíva na Zmŕtvychvstaní. Pravdivosť Zmŕtvychvstania znamená pravdivosť kresťanstva. Ako hovorí Apoštol sv. Pavol: 14 Ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna...

Nebol vzkriesený, On vstal z mŕtvych!

Plinio Corrêa de Oliveira

Zmŕtvychvstanie predstavuje trvalé a konečné víťazstvo nášho Pána Ježiša Krista, úplnú porážku Jeho protivníkov a je to najväčší argument našej viery. Svätý Pavol povedal, že keby nebolo vzkriesenia, naša...

Ženy ako svedkyne vzkriesenia

Paweł Lisicki

Prečo išli ženy ku hrobu samy, keď tam, ako píše Matúš, pravdepodobne bola chrámová stráž? A prečo išli pomazať telo, keď to pred nimi urobili Jozef z Arimatey a...

Čo znamená nápis INRI? A prečo Židia presviedčali Piláta, aby ho sňal?

V knihe Exodus (20,2) zjavuje Boh svoje meno Mojžišovi: „Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny.“ Slovo preložené ako „Pán” je slávny tetragram, ktorý židia nemôžu...

Pán Ježiš demokraticky odsúdený na smrť

Jerzy Wolak

História nás učí, že kresťanstvo nie je možné zladiť s demokraciou. Táto pravda bola mnohokrát dokázaná, dôkladne analyzovaná, jej závery boli publikované už pred stáročiami, a napriek tomu sa...

Bezdôvodné ospravedlňovanie sa pápeža Františka v mene Cirkvi

Mikuláš Hučko

V minulom roku sa Kanadou prehnala vlna požiarov spôsobených podpaľačmi, ktorým padli za obeť desiatky katolíckych kostolov, v menšej miere aj budov iných kresťanských denominácií. Viacerí prominentní komentátori, politici a aktivisti...

Ponaučenie z Judášovej zrady a pádu

Bp. Tihamér Tóth

Strašný pád a zatratenie Judáša nám pripomína, že všetci sme povolaní Bohom ku spáse, nie všetci však počúvajú Boží hlas. Boh volá k sebe každého človeka, ale nie každý človek...

Ako Európa nasledovala Krista

Grzegorz Gadacz

Christianizácia Európy sa uskutočnila vďaka odvážnym panovníkom, ktorí dokázali v správnom čase prijať rozhodnutie, ktoré bolo ťažké pre nich i pre ich poddaných. Prvé bolo Arménsko Po 300 rokoch,...

Nepremárnime akt zasvätenia!

Riccardo Cascioli

Akt zasvätenia uskutočnený 25. marca môže zostať izolovanou epizódou, ak nepochopíme, že prví, ktorí majú konvertovať, prví, ktorí sa majú vrátiť k Bohu, sme – my. A v rusko-ukrajinskom konflikte...

Robí si Mikas z biskupov a z Cirkvi dobrý deň?

Mária Magotsová

Hlavný hygienik sa opäť mieša do cirkevných záležitostí. Tvrdí, že máme radšej prijímať „na ruku“. Biskupi však už pred mesiacom povolili návrat k zaužívanej forme „do úst“. Hlavný hygienik...

Diablove lži

Kresťan, ktorý zápasí o Nebo, má mať duchovný zrak uprený na Kristov kríž. Musí sa mať na pozore pred diabolskými klamstvami, ktoré oslabujú bdelosť a vedú do záhuby! Diablove...

Upozornenie (nielen) teológom: Treba brať vážne Božie slovo!

Jerzy Wolak

Človek nemusí byť znalý pozorovateľ cirkevného života v posledných rokoch, aby si všimol čoraz zreteľnejší rozpor medzi mnohými modernými pastoračnými postupmi a literou Svätého písma a jeho trvalým výkladom...

Otázka viery v Boha

Ján P. Strumilowski, OCist.

V modernej liberálnej spoločnosti je jednou z najdôležitejších hodnôt sloboda. Spoločnosť má zabezpečiť človeku slobodu, aby žil v súlade so svojím názorom na život, vrátane slobody vyznávať vlastné náboženstvo....

Kardinál Gerhard Müller: „Kardináli Hollerich a Marx hovoria herézy. Pre nás je podstatné, čo hovorí Kristus!“

Mikuláš Hučko a Matej Gavlák

Dňa 26. marca 2022 sa za prítomnosti krakovského arcibiskupa Mareka Jedraszewskeho uskutočnilo autorské stretnutie s emeritným prefektom Kongregácie pre náuku viery kardinálom Gerhardom Müllerom v Centre Jána Pavla II....

Bl. Alexandrina Mária da Costa – „štvrtá vizionárka z Fatimy“

Matej Gavlák

Príbeh blahoslavenej Alexandriny Márie da Costa, zvanej tiež „štvrtá vizionárka z Fatimy“, je nesmierne fascinujúci a je vskutku trestuhodné, že o nej na Slovensku doposiaľ vieme tak málo. Aj...

Pôst odhaľuje, čo je v Nebi

Roman Cardal

Počas pôstneho obdobia sa môžeme inšpirovať odkazom veľkých duchovných majstrov vrátane svätého Augustína. Medzi jeho mnohými dielami nájdeme aj pomerne krátky spis s názvom De utilitate jejunii (O užitočnosti...

Apoštolská konštitúcia Svätého Otca Jána XXIII. Veterum Sapientia (Šiesta časť)

pápež Ján XXIII.

Apoštolská konštitúcia Svätého Otca Jána XXIII. Veterum Sapientia(Šiesta časť) § 6. Pretože latinský jazyk je živým jazykom Cirkvi,1 má sa pripodobniť každodenne narastajúcim jazykovým potrebám, dokonca sa má obohacovať...

Pastier kráčajúci za pastierom. 95. výročie biskupskej vysviacky bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča, OSBM

Monsignore Gojdič. Prešov. Svätý Otec ťa povýšil do hodnosti titulárneho biskupa. Prikazuje ti, aby si bol čo najskôr v Ríme v Chráme sv. Klimenta vysvätený. Arata. (telegram z Pražskej...

Apoštolská konštitúcia „Praedicate evangelium“ – blíži sa pápež František k cieľu svojho pontifikátu?

Mikuláš Hučko

Nová vatikánska konštitúcia Praedicate evangelium (Hlásajte evanjelium), ktorú v sobotu 19. marca 2022 predstavil pápež František, zásadným spôsobom mení súčasnú štruktúru Rímskej kúrie, ktorú v roku 1988 zaviedol Ján...

Čo hovorí o zasvätení Panne Márii „Modrá kniha“ dona Gobbiho?

Mária Magotsová

„Toto sú najbolestnejšie roky skúšok. Tieto som vám už predpovedala rôznymi spôsobmi a mnohými znameniami. Ale kto mi verí? Kto ma počúva? Kto sa skutočne namáha zmeniť svoj život?“...

Apoštolská konštitúcia Svätého Otca Jána XXIII. Veterum Sapientia (Piata časť)

pápež Ján XXIII.

Apoštolská konštitúcia Svätého Otca Jána XXIII. Veterum Sapientia(Piata časť) § 3. Ako stanovuje Kódex kánonického práva (kán. 1364) a učenie našich predchodcov, kandidáti posvätného kňazstva1 nech sú ešte pred...

Zasvätenie Ruska, naše pohodlie, hriech a pokánie

Mikuláš Hučko

Svätá stolica oznámila, že pápež František zasvätí Rusko a Ukrajinu Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie v piatok 25. marca, na sviatok Zvestovania Pána, o piatej hodine popoludní počas kajúcej slávnosti...

Biskup Strickland o Cirkvi, vlastnom živote, spoločnosti

Matej Gavlák

Biskup Joseph Strickland vydal v roku 2020 knihu s názvom Light and Leaven: The Challenge of the Laity in the Twenty-First Century (Svetlo a kvas: Výzva katolíkom 21. storočia),...

Apoštolská konštitúcia Svätého Otca Jána XXIII. Veterum Sapientia (Štvrtá časť)

pápež Ján XXIII.

Apoštolská konštitúcia Svätého Otca Jána XXIII. Veterum Sapientia(Štvrtá časť) 10. Z javov, ktoré sme už podrobili myšlienkovej analýze,1 jasne vyplýva, prečo rímski veľkňazi tak často zahŕňali toľkou chválou nielen...

7 dní meditácií k slávnosti sv. Jozefa od sv. Alfonza Mariu de Liguoriho, 7. deň, posledný

vdp. Radovan Rajčák a vdp. Ľubomír Urbančok

Posledný deň rozjímania nad životom sv. Jozefa vedie sv. Alfonz náš pohľad do neba. Akej veľkej slávy sa dostalo sv. Jozefovi, ktorého už tu na zemi Duch Svätý vo...

Vráťme sa k prijímaniu do úst!

Matej Gavlák

Konferencia biskupov Slovenska pred pár dňami vydala usmernenie, že popri prijímaní na ruku je už povolené aj tradičné prijímanie do úst. V samotných kostoloch na Slovensku to však vôbec...