Kardinál Sarah upozorňuje biskupov na právo veriacich prijímať do úst


13. septembra 2020
  Krátke správy - Cirkev

Kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregácie pre bohoslužbu a sviatosti, vo svojom novom špeciálnom liste, ktorý je adresovaný predsedom biskupských konferencií vyzýva: „Vráťme sa s radosťou k Eucharistii!“

V liste kardinál upozorňuje na to, že fyzická účasť na sv. omši je nenahraditeľná: „Pandémia vyprodukovala skomoleniny nielen v sociálnej a rodinnej dynamike, ale aj v živote kresťanských obcí, vrátane liturgie.“

Je nutné dodať, na margo kardinálových slov, že tieto rôzne „skomoleniny“ tu nie sú len od čias pandémie, ale že udalosti okolo pandémie sú už len vrcholom ľadovca, ktorý pokrýva Cirkev niekoľko desaťročí.

Podľa kardinála Saraha je nutný čo najrýchlejší návrat k normálnej bohoslužobnej praxi a podotýka, že: „liturgické normy nemôžu byť upravované štátnymi predpismi, ale len cirkevnými predstaviteľmi, teda biskupmi.“

V súvislosti s tým napomína a upozorňuje na nešvár: „obmedzovať právo veriacich prijímať a adorovať Božie Telo v Cirkvi bežnými spôsobmi, ako sa to niekedy deje v praxi, ktorá je často reštriktívnejšia než hygienické normy vydávané štátom a biskupmi.

Kardinál ďalej pripúšťa, že v čase hrozieb, ako sú pandémie alebo vojny, môže hierarchia ustanoviť dočasné pravidlá správania, ktoré treba dodržiavať. Keď sa však situácia vráti do normálu, tieto pravidlá vypršia.

Dúfajme, že si adresáti kardinálovych slov vezmú jeho napomenutia k srdcu a napravia, ak sa to ešte vôbec dá, zľahostajnenie veriacich k eucharistickej úcte. Tí kňazi, ktorí, ako píše kardinál Sarah „obmedzili právo veriacich“, tým, že boli „reštriktívnejší“ ako štátne či biskupské normy a veriacim odmietali dávať prijímanie do úst, by mohli uskutočniť sebareflexiu a uvedomiť si, že sv. prijímanie je právom veriacich a nie výsledkom aktuálnej nálady, pocitu či ideologickej orientácie kňaza.

BM

Zdroj: Radio Vaticana