Kardinál Pell pred smrťou nazval Synodu o synodalite „toxickou nočnou morou“ - Christianitas

Kardinál Pell pred smrťou nazval Synodu o synodalite „toxickou nočnou morou“


12. januára 2023
  Krátke správy

Britský konzervatívny časopis The Spectator uverejnil článok, ktorý preň napísal austrálsky kardinál George Pell tesne pred svojou vskutku nečakanou smrťou. V článku kardinál Pell označuje celú „Synodu o synode“, či „synodálnu cestu“ za „toxickú nočnú moru“. Synodu tiež opisuje ako „nepriateľskú k apoštolskej tradícii“ a pretkanú „neomarxistickým žargónom“.

Zdroj: flickr.com

Katolícka biskupská synoda je teraz zaneprázdnená budovaním toho, čo považujú za „Božský sen“ o synodalite. Nanešťastie sa tento božský sen rozvinul do toxickej nočnej mory napriek dobrým úmyslom biskupov,“ začína kardinál Pell nečakane svoj príspevok s názvom Katolícka Cirkev sa musí oslobodiť od tejto „toxickej nočnej mory“.

Kardinál dáva do pozornosti asi 45-stránkový dokument synody s názvom Zväčšite priestor svojho stanu. Ten prezentuje ideu, že Boží ľud potrebuje novú stratégiu – dialóg –, ktorý by postupne zmazával rozdiely medzi veriacimi a neveriacimi. „Boží ľud musí vlastne počúvať, naznačuje (dokument), náreku chudobných zeme,“ píše Austrálčan a celú túto „filozofiu“ označuje za „New Age dobrej vôle“. Pokračuje:

Toto nie je súhrn katolíckej viery, či učenia Nového zákona. (Dokument) je neúplný, vo významnej miere nepriateľský voči apoštolskej tradícii a nikde neuznáva Nový zákon ako Božie slovo, ktoré je normou pre každé učenie o viere a morálke. Ignoruje sa Starý zákon, odmieta patriarchát a neuznáva sa Mojžišov zákon vrátane Desatora.

Kardinál Pell ďalej uvádza, že dve posledné synody, ktoré sa budú konať v Ríme v rokoch 2023 a 2024, budú musieť jasne definovať katolícke učenie o morálnych otázkach, keďže „kardinál Jean-Claude Hollerich verejne odmietol základné učenie Cirkvi o sexualite s tým, že je v rozpore s modernou vedou“. Synody sa podľa Pella ešte len budú rozhodovať, či mienia brániť apoštolskú tradíciu čo sa viery a morálky týka, alebo sa vyberú cestou „redefinovania hriechov“.

Článok tiež kritizuje celkový náhľad spomínaného dokumentu s tým, že „Zväčšite priestor svojho stanu“ chce zničiť hierarchickú postupnosť v katolíckej Cirkvi a nahradiť ju akýmsi kvázidemokratickým rozhodovaním.

Veľká väčšina praktizujúcich katolíkov nesúhlasí so súčasnými závermi synody. Veľký entuziazmus nevidno ani v najvyšších cirkevných kruhoch. Pokračujúce stretnutia tohto druhu len prehlbujú rozpory a len málokto vie využiť zmätok a dobrú vôľu,“ píše kardinál Pell a poukazuje na názory bývalých anglikánskych duchovných, podľa ktorých nie je synoda ničím iným, než útokom na tradičnú morálku.

Jej dokumenty sa len hemžia neomarxistickými pojmami ako „odcudzenie, identita, marginalizácia, LGBT“ a vytláčajú tradičné kresťanské predstavy o odpustení, hriechu, obete, či spáse. „Prečo také ticho ohľadom posmrtnej odmeny, či treste, o štyroch posledných veciach: smrti a súde, nebe a pekle?“ pýta sa dnes už zosnulý prelát z Austrálie.

Tento pracovný dokument si vyžaduje radikálne zmeny. Biskupi si musia uvedomiť, že v Božom mene treba toho veľa urobiťa to skôr ako neskôr,“ uzatvára kardinál Pell svoj posledný článok.

MG

Zdroj: The Spectator, ilustračný obrázok, zdroj – flickr.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Najnovšie články

Agenti, kolaboranti, zradcovia a udavači alebo Komu sa hojdá žalúdok, ten nech nelezie do politiky

Arcibiskup Fulton Sheen: „Takto spoznáte Antikrista!“

Genocída národov

Ako duchovní rodičia hnutia Wicca de facto potvrdili, že čarodejnícke procesy v minulosti boli úplne legitímne