Kardinál Müller obhajuje svoj podpis pod dokumentom „Apel k Cirkvi a svetu“ - Christianitas

Kardinál Müller obhajuje svoj podpis pod dokumentom „Apel k Cirkvi a svetu“

pch24.pl
20. mája 2020
  Cirkev

Kardinál Gerhard Ludwig Müller obhajuje svoj podpis pod výzvou Apel k Cirkvi a svetu, za ktorou vidieť iniciatívu arcibiskupa Carla Maria Viganò. Podľa slov kardinála Müllera by sa odporcovia tohto dokumentu mali sústrediť skôr na konštruktívnu diskusiu ako na osobné nekonštruktívne a zavádzajúce útoky. Dokument podpísalo veľké množstvo kardinálov, biskupov, prominentných teológov i aktivistov, ktorí sa obávajú presadzovania technologickej tyranie pod rúškom ochrany ľudí.

Text dokumentu Apel k Cirkvi a svetu veľmi kriticky hodnotil známy liberálny predseda Nemeckej biskupskej konferencie, biskup Georg Bätzing, ktorý uviedol, že nemeckí biskupi nesúhlasia s hodnotením koronavírusovej krízy v podobe, akú predostreli signatári výzvy Apel k Cirkvi a svetu. Podľa Georga Bätzinga väčšina členov Nemeckej biskupskej konferencie je presvedčená, že obmedzenia týkajúce sa slávenia svätej omše boli racionálne a zodpovedné. Generálny vikár Essenu, Franz-Josef Overbeck išiel ešte ďalej a Apel k Cirkvi a svetu jednoznačne odsúdil, pričom vyzval na opozíciu voči „populistickým a konšpiračným teóriám“ a požaduje, aby Cirkev dôsledne zachovávala „liberálne, demokratické a slobodné základy spoločnosti“.

Kardinál Gehrard Müller odmieta osobné útoky liberálnych cirkevných hodnostárov voči Apelu i svojej osobe a považuje za neprijateľné, keď „každého, kto myslí inak ako liberáli v Cirkvi, samotní liberáli obviňujú zo šírenia konšpiračných teórií“. Takisto sa kardinál Gerhard Müller pozastavil nad skutočnosťou, že napriek tomu, že dokument podpísalo množstvo kňazov a biskupov, kritika liberálov smeruje najmä voči jeho osobe.

Kardinál Gerhard Müller na záver vyzval, aby sa názoroví liberálni oponenti sústredili na vecné argumenty, nepodliehali emóciám a viedli diskusiu v súlade s kresťanskými morálnymi tradíciami.