Kardinál Müller: „Je v rozpore s Božím zákonom, ak štát zakazuje prístup k prostriedkom milosti Cirkvi!“ - Christianitas

Kardinál Müller: „Je v rozpore s Božím zákonom, ak štát zakazuje prístup k prostriedkom milosti Cirkvi!“


6. decembra 2021
  Krátke správy - Cirkev


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

V interview pre National Catholic Register varoval nemecký kardinál biskupov, aby sa nestávali „dvoranmi vládcom tohto sveta a nerobili zo seba (ich) propagátorov“. Podľa kardinála totiž niektorí politici v spolupráci s médiami hlavného prúdu a „big tech“ pretláčajú „totalitné zmýšľanie“, ktoré akurát tak vedie k „rozdeleniu v rodinách“.

Kardinál uvádza, že v Nemecku iba malá časť diecéz obmedzila omše len pre vakcinovaných a prekonaných, čo emeritný prefekt Kongregácie pre náuku viery okomentoval ako „šokujúci dôkaz (toho), ako ďaleko sekularizácia a odkresťančenie myslenia zasiahli pastierov Kristovho stáda“.

Predovšetkým je v rozpore s Božím zákonom, ak štátna moc znemožňuje alebo dokonca zakazuje prístup k prostriedkom milosti Cirkvi, tzn. ku Kristovým sviatostiam,“ uvádza kardinál Müller a pokračuje: „To, že aj biskupi zatvorili svoje kostoly alebo odopreli sviatosti ľuďom hľadajúcim pomoc, je ťažký hriech proti ich Bohom danej autorite. Toto je šokujúci dôkaz toho, ako ďaleko sekularizácia a odkresťančenie myslenia zasiahli pastierov Kristovho stáda.

Podľa kardinála by biskupi v týchto ťažkých časoch mali myslieť na slová samotného Ježiša Krista, ktorý povedal: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce“ (Jn 10,11). Nemecký prelát upozorňuje, že biskupi sú nástupcami apoštolov a nemôžu sa teda riadiť týmto svetom, ale Slovom a milosťou Krista. Pokračuje:

Trochu iné je dodržiavanie rozumných pravidiel na zabránenie prenosu choroby. To však nemožno použiť na ospravedlnenie zásadného odmietnutia sviatostí. Lebo milosť večného života musí mať prednosť pred časnými dobrami.

V časoch krízy musia byť podľa kardinála kostoly otvorené, aby ľudia mohli hľadať útočisko u Boha. Pre National Catholic Register preto ďalej uvádza:

Všetky vakcíny majú iba limitovaný, dočasný účinok. Žiadna medicína, ani technické vynálezy nás nemôžu zachrániť od časnej ani večnej smrti. Chlieb, ktorý Ježiš dáva, je liekom na večnú smrť a – bez dátumu spotreby – pokrmom pre večný život.

Úlohou biskupov je podľa slov kardinála „podávať Eucharistiu veriacim, nie im ju zadržiavať“. Varuje, že osobné modlitby, či akési „virtuálne slávenie na obrazovkách“ nemôže nahradiť skutočnú a fyzickú prítomnosť v chráme, pretože „my sme telesné a sociálne bytosti“.

Preto sa nám Božia milosť a pravda odovzdáva prostredníctvom vtelenia jeho Syna a zdieľa sa s nami v spoločenstve Cirkvi. Je to Jeho Telo. V Eucharistii je Kristus skrytý, ale je v nej tiež skutočne prítomný so svojím božstvom a ľudskosťou – v tele a krvi,“ zakončuje kardinál Müller svoj rozhovor pre webový portál.

MG

Zdroj: National Catholic Register, titulný obrázok – 4.bp.blogspot.com


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!