Kardinál Marx zostáva mníchovským arcibiskupom, pápež neprijal jeho odstúpenie


11. júna 2021
  Krátke správy - Cirkev

Pápež František neprijal žiadosť nemeckého kardinála Reinharda Marxa, ktorý chcel odstúpiť z úradu arcibiskupa Mníchova-Frízingu kvôli situácii Cirkvi v Nemecku v súvislosti so zneužívaniami maloletých. Akceptovať krízu a ujať sa jej osobne i v spoločenstve je jedinou cestou, ktorá prináša plody, ubezpečuje kardinála Marxa pápež František.

V liste kardinálovi Marxovi pápež František oceňuje jeho odvahu, odmieta jeho rezignáciu a nabáda ho, aby pokračoval v duchovnej obnove Cirkvi tak, ako ju navrhoval. Takisto odporúča nemeckej katolíckej Cirkvi, aby sa vyrovnala s krízou vyvolanou sexuálnym zneužívaním zo strany niektorých ich členov. Pápež František tvrdí, že je potrebné prebrať zodpovednosť za dejiny, či už v rovine jednotlivcov alebo celého spoločenstva. Tvárou v tvár tomuto zločinu nemôže ostať nikto ľahostajný a pápež František takisto vystríha, pred pštrosiou politikou, sociologizmami či psychologizmami. Podľa pápeža Františka: „Krízu je potrebné uchopiť z pohľadu našej veľkonočnej viery.“

V liste pápež František ďalej uvádza, že zneužívanie a spôsob, s akým sa v Cirkvi riešil, boli donedávna katastrofálne. Uvedomiť si však pokrytectvo v spôsobe života z viery je milosť a prvý krok, ktorý treba pri náprave urobiť. V prípade škandálov sexuálneho zneužívania je samozrejme potrebné hodnotiť historické udalosti hermeneutikou doby, v ktorej k týmto škandálom prišlo, čo však neznamená, že je možné zbaviť sa zodpovednosti. „Každý biskup by si mal klásť otázku – čo mám tvárou v tvár tejto katastrofe robiť. Skôr ako mea culpa sa žiada reforma našich spôsobov správania.“

Podľa pápeža Františka je potrebné, „aby sa Cirkev dala Duchom Svätým vyviesť na púšť bez útechy ku Krížu a ku Vzkrieseniu. Cirkev sa má vydať touto cestou Ducha, ktorej východzím bodom je pokorné vyznanie – urobili sme chyby, zhrešili sme. Nemožno hľadať záchranu vo vyšetrovaní, peniazoch či inštitúciách. Spása prichádza len cez vyznanie viny, hanbu, ktorá otvorí dvere k súcitu a nehe Pána, ktorý je nám vždy nablízku.“

Touto formuláciou ukončil pápež František svoj list adresovaný kardinálovi Reinhardovi Marxovi, arcibiskupovi Mníchova-Frízingu.

BK

Zdroj: Vatican News, KBS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!