Kardinál Goméz: Vládne nám globálna vodcovská elita, ktorá chce vymazať Boha


8. novembra 2021
  Krátke správy - Cirkev


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Arcibiskup kardinál José Gomez z Los Angeles v USA predniesol prejav k účastníkom Kongresu katolíkov vo verejnom živote, ktorý sa konal v španielskom Madride. Upozornil na najvážnejšie kultúrne hrozby súčasnosti. Vo svojom prejave uviedol:

V našich krajinách sa objavila vodcovská elita, ktorú náboženstvo nezaujíma. Nemá skutočný vzťah ani s národmi, v ktorých žije, ani s tradíciami či kultúrami. Táto skupina je pri moci v korporáciách, vládach, univerzitách, médiách; v kultúrnych a odborných zariadeniach. Jej cieľom je vytvoriť to, čo by sme mohli definovať ako globálnu civilizáciu. Má byť postavená na spotrebiteľskej ekonomike a vedená vedou, technológiou, humanitárnymi hodnotami a technokratickými myšlienkami o organizovaní spoločnosti.

Ďalej upozornil, že: „V tomto elitárskom svetonázore nie sú tradičné systémy viery alebo náboženstvo potrebné. V skutočnosti títo ľudia považujú náboženstvo, a najmä kresťanstvo, za prekážku ich nádejí na budovanie spoločnosti.

To si musíte zapamätať. V praxi, ako zdôrazňovali naši pápeži, sekularizácia znamená odkresťančenie. V Európe a Amerike už roky existuje úmyselné úsilie vymazať kresťanské korene spoločnosti a odstrániť akýkoľvek zvyškový vplyv kresťanstva.

Vo vašej a mojej spoločnosti sa stále viac a viac zmenšuje priestor, ktorý je Cirkvi a veriacim kresťanom dovolené zaberať. (…) Kresťanská viera sa považuje za hrozbu pre slobodu iných skupín v našej spoločnosti a dokonca aj pre ich bezpečnosť.“

Potom arcibiskup upozornil na ochorenie Covid-19, ktoré podľa neho neprinieslo ani tak nové sociálne konštrukty, ako skôr urýchlilo rôzne typy už započatých procesov. Hierarcha komentoval aj na hnutie Black Lives Matter. Vo svojom hodnotení poznamenal, že moderné americké hnutia za novú sociálnu spravodlivosť sa v skutočnosti stali pseudonáboženstvom, ktoré konkuruje a nahrádza kresťanstvo:

„S pádom židovsko-kresťanského svetonázoru a nástupom sekularizmu zapĺňajú systémy politickej viery založené na sociálnej spravodlivosti a osobnej identite priestor, ktorý kedysi zaberala kresťanská viera a prax. Akokoľvek definujeme tieto hnutia – sociálna spravodlivosť, bdelosť, politika identity, intersekcionizmus – tvrdia, že môžu ponúknuť to, čo poskytuje náboženstvo. Podávajú ľuďom vysvetlenie svetových udalostí a situácií. Dávajú pocit zmyslu, účelu života, pocit spolupatričnosti ku komunite. Navyše tieto nové hnutia, napodobňujúc kresťanstvo, rozprávajú svoj vlastný príbeh spásy.“

Dnešné ideológie ďalej opísal: „Dnešné kritické teórie a ideológie sú hlboko ateistické. Popierajú existenciu duše, duchovné a transcendentné dimenzie ľudskej prirodzenosti; tvrdia, že je to pre ľudské šťastie irelevantné. Znižujú to, čo znamená byť človekom, na základné fyzické vlastnosti – farbu pleti, pohlavie, etnický pôvod, naše postavenie v spoločnosti.“

Ako odpoveď na tieto ideológie uvádza kardinál jednoduchú radu:

„Moja odpoveď je jednoduchá. Musíme ohlasovať Ježiša Krista. S odvahou a tvorivo. Musíme povedať náš príbeh spásy novým spôsobom. S láskavosťou a presvedčením, bez strachu. Toto je poslanie Cirkvi v každom veku a kultúrnom momente. Nesmieme sa nechať zastrašiť týmito novými náboženstvami sociálnej spravodlivosti a politickej identity.

Je to Evanjelium, ktoré zostáva najmocnejšou silou sociálnej zmeny, akú kedy svet videl. Cirkev bola od začiatku antirasistická. Každý je zapojený do jeho posolstva spasenia. Svet nepotrebuje nové sekulárne náboženstvo, ktoré by nahradilo kresťanstvo. Svet potrebuje teba a mňa ako lepších svedkov. Lepších kresťanov.

Potrebujeme dôveru v silu Evanjelia. Riskujeme, že upadneme do nového tribalizmu, predkresťanskej myšlienky ľudskosti rozdelenej medzi súperiace skupiny frakcií. Musíme žiť podľa Evanjelia a ohlasovať ho, ako skutočný spôsob oslobodenia od každého otroctva a nespravodlivosti, duchovnej aj materiálnej.“

BM

Zdroj: PCH24, titulný obrázok – wikimedia commons


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!