Kardinál Burke: „Naša doba sa podobá dňom pred pádom Jeruzalema“ - Christianitas

Kardinál Burke: „Naša doba sa podobá dňom pred pádom Jeruzalema“


15. augusta 2022
  Krátke správy


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Jed svetského myslenia ovplyvňuje celý život Cirkvi, odvádza srdcia od Krista, od úcty ku kresťanskej náuke a od uctievania Boha v duchu a pravde,“ povedal kardinál Raymond Leo Burke.

Purpurát to povedal v homílii, ktorú predniesol 7. augusta vo Wausau (Wisconsin) v mariánskom oratóriu, ktoré vedie Inštitút Krista Kráľa a Veľkňaza.

Dnešné časy pripomínajú časy vyvoleného národa pred pádom Jeruzalema, povedal. Sekulárna kultúra je otvorenou a zúrivou vzburou proti dobrému poriadku, ktorý Boh vložil do prírody a predovšetkým do ľudského srdca. Dodal, že integrita manželstva a rodiny, nedotknuteľná dôstojnosť ľudského života a základná sloboda náboženstva sú systematicky porušované v prospech kultúry založenej na túžbach skazených ľudských sŕdc.

Apostáza je bolestne viditeľná v živote tých, ktorí sa považujú za zbožných katolíkov, hoci zároveň nerešpektujú apoštolskú tradíciu, zdôraznil.

Hierarcha vyzval k nádeji a odolnosti voči zlému duchu, aby sme bránili Krista a jeho svätú Cirkev. – Nikdy nezabúdajme, že Kristus už zvíťazil.

Nech uctievanie Boha v duchu a pravde a predovšetkým účasť na eucharistickej obete nášho Pána je nevyčerpateľným zdrojom pokoja a oddanosti v boji za neho, v dobrom boji, vo vytrvaní na ceste a vo viere, uviedol tiež kardinál.

MH

Zdroj: LifeSiteNews.com, titulný obrázok – wikimedia commons


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Najnovšie články

Vyvoláva Cirkev pocit viny a zbavuje nás odchod z Cirkvi výčitiek svedomia? Na tieto i ďalšie otázky odpovedal P. Józef Augustyn SJ

Najlepšou prípravou na manželstvo je príprava na dospelosť

Globálna konkurencia pre Krista

Týždeň na Slovensku