Kard. Burke: Rusko prijme katolícku Vieru

Raymond Leo kardinál Burke
24. mája 2019
  Cirkev  

Pri minuloročnej návšteve kardinála Burka na Slovensku sa nám podarilo získať exkluzívny rozhovor, v ktorom kardinál priblížil svoje názory na politické a cirkevné problémy. Zaujímal nás aj jeho vzťah ku Slovensku, a nevyhli sme sa ani fatimskému posolstvu.

Vaša Eminencia, my, ako katolícki laici, sme činní v svetskej sfére a niekedy sa usilujeme zastaviť zlú legislatívu, zlé zákony, napríklad o potratoch alebo o partnerstvách medzi osobami rovnakého pohlavia alebo niekedy sa snažíme presadiť dobré zákony. Žiaľbohu, niekedy trpíme, pretože niektoré osobnosti verejného života, politici na jednej strane otvorene hovoria a prezentujú sa ako katolíci, ktorí dokonca verejne pristupujú k svätému prijímaniu počas omše a môžeme ich vidieť v televízii, a potom zrazu podporia legislatívu, ktorá je v rozpore s katolíckym učením, alebo dostatočne nepomáhajú tým katolíkom, ktorí chcú zmeniť zákon k lepšiemu. Ako to vidíte, ako vnímate situáciu takýchto katolíckych politikov? Smú pristupovať k sv. prijímaniu?

– Katolícky politik, ktorý podporuje legislatívu, ktorá je proti morálnemu zákonu a je napomenutý svojím biskupom, že nekoná správne, alebo naďalej podporuje takúto legislatívu, by nemal pristupovať k svätému prijímaniu, pretože je vážnym hriechom podporovať zákony, ktoré sú proti morálnemu zákonu a to vzbudzuje veľké pohoršenie, pretože vzbudzuje dojem, že je možné byť dobrým katolíkom a zároveň byť priaznivo naklonený k vnútorne zlým činom ako je potrat, alebo eutanázia alebo iné podobné veci. Preto niekedy takíto politici argumentujú tým, že predsa tu ide o verejnú službu, kde oni – keď prevezmú nejaký úrad, musia odložiť svoje katolícke presvedčenie a byť neutrálni. Je to správne? Nie je to správne. Svätý Ján Pavol II. O tom hovoril veľmi jasne, že toto musíme prekonať, a že Cirkev musí riešiť situáciu katolíkov, ktorí svoju katolícku vieru oddeľujú od verejného života. Nebolo by správne presadzovať nejakú konkrétnu cirkevnú disciplínu, s tým, žeby mala platiť pre celú krajinu. Ale morálny zákon je čosi, čo Cirkev rozhodne učí a na čom dobrí katolíci musia trvať, aby sa dodržiavalo. To nie je správne, ľudia hovoria: Nuž ja som katolík ale nemôžem svoje názory vnucovať ostatným, ale tu nejde o nijaké špeciálne katolícke názory. Tieto sú súčasťou Božieho zákona, ktorý Cirkev učí, a preto sú povinní dodržiavať tento zákon v praxi a tiež v legislatíve, ktorá to podporuje.

Niekedy sa napríklad argumentuje tým, že katolícky politik nechce príliš tlačiť pri podpore dobrých zákonov, pretože to vraj poškodzuje ich politickú situáciu, a verejná mienka sa obráti proti nim. Myslíte si, že takáto vypočítavosť je správna? Môže katolík kalkulovať tak, že my, napríklad, nebudeme podporovať zákon proti potratom, pretože to poškodzuje našu politickú situáciu?

– To nemôže byť dôvodom, to je akýsi druh pragmatizmu, ktorý je v rozpore s morálnou integritou, aj keď to znamená, že prehráte voľby, musíte stáť za tým, čo je správne, a tak niekedy, ako povedal pápež svätý Ján Pavol II, nemôžeme dosiahnuť všetko, čo by sme chceli v danom okamihu, ale vždycky môžeme napredovať a stáť na strane života, na strane rešpektovania rodiny, manželstva.  

Rád by som vám položil ďalšiu otázku o inom probléme. Minulý rok sme slávili  sté výročie fatimských zjavení a ja by som sa vás chcel spýtať na otázku zasvätenia Ruska. Myslíte si, že by Cirkev ešte mala zasvätiť Rusko podľa želania Panny Márie? Alebo ono už bolo vykonané, alebo si myslíte, žeby ho bolo treba zopakovať, alebo …?

– Viem, že pápež svätý Ján Pavol II chcel vykonať zasvätenie tak, ako ho požadovala Panna Mária. Z rôznych dôvodov potom (síce) Rusko zasvätil, ale v akte zasväcujúcom celý svet Nepoškvrnenému Srdca Márie sa konkrétne nezmienil o Rusku a viem, že on sám po tomto zasvätení v roku 1984, ak sa nemýlim, si kládol otázku, či skutočne zasvätil Rusko. A tak si myslím, že to, čo teraz treba, je jednoducho to, aby sme zasvätenie vykonali presne tak, ako to požadovala Panna Mária čiže zasvätili menovite Rusko podľa pokynov Panny Márie.

Panna Mária povedala, že nakoniec sa Rusko obráti.  Znamená to, že Rusko sa stane katolíckym národom?

– Áno, to znamená, že Rusko úplne prijme katolícku vieru, aj keď Rusko bolo predtým veľkým lídrom v negatívnom zmysle slova a šírilo ateistický komunizmus po celom svete a teraz je povolané, aby bolo hybnou silou šírenia evanjelia.

Kvôli kríze v Cirkvi a celej tejto kríze v spoločnosti, ktorá bola veľmi dobre charakterizovaná vo Fatime Pannou Máriou, Matkou Božou, táto kríza je v zásade a predovšetkým krízou náboženskou a morálnou, a preto žijeme v súžení a najmä kvôli tomu, že všetky tieto smutné veci sa dejú v Cirkvi  myslím si, že mnoho katolíkov premýšľa a je zhrozených touto situáciou. Čo by ste odporučili bežnému katolíkovi, ktorý možno bude čítať tento rozhovor? Ako by sa mal zachovať, čo by mal robiť v tejto hroznej situácii?

 – Myslím si, že človek by mal byť predovšetkým dobre informovaný o tom, čo sa deje v Cirkvi a nie je možné sa tváriť, že všetko je v poriadku, pretože to nie je pravda. Rozdelenie v Cirkvi sa čoraz viac prehlbuje a taktiež časti Cirkvi upadajú do omylu napríklad pokiaľ ide o nerozlučiteľnosť manželstva. Takže najprv treba byť informovaný, ale potom sa treba veľa modliť a prosiť nášho Pána. On je Hlavou Mystického Tela, a prosiť Ho: prosím, uzdrav Cirkev z tejto hroznej situácie a prosiť aj o príhovor našej Preblahoslavenej Matky, ktorá je Matkou Cirkvi, Matkou všetkých veriacich a Sprostredkovateľkou všetkých milostí. Po tretie, musíme stáť za našou vierou a keď rozprávame s druhými ľuďmi, alebo v iných kontextoch, keď ľudia hovoria veci, ktoré sú mylné, máme mať odvahu povedať: Nie, to nie je to, čo Cirkev učí, a potom čo najlepšie vysvetliť, čo Cirkev učí a tu ľudia hovoria: my už nevieme, v čo Cirkev verí, ale to žijeme, lebo Cirkev je živým telom a žije v súlade s apoštolskou vierou a milosťou a preto vieme, čo Cirkev vždycky učila ohľadom manželstva, ohľadom zákazu pripustenia pristupovania k sviatostiam osobám, ktoré verejne žijú v ťažkom hriechu a tak by sme mali mať  dokonalú dôveru, že náš Pán nedovolí, aby Jeho Cirkev bola definitívne zničená týmito veľmi negatívnymi situáciami, ktoré vidíme v dnešnej Cirkvi takže radil by som toto: treba byť dobre informovaný, modliť sa, vysvetľovať vieru vo vašich domovoch a tiež v rozhovoroch s ľuďmi a nakoniec mať dôveru, že náš Pán prenesie svoju Cirkev cez toto utrpenie k dokonalejšiemu životu a k dokonalejšej jednote sŕdc s Jeho Najsvätejším Srdcom. Áno, a myslím si, že v týchto ťažkých situáciách v našej dobe, je niekedy potrebné, aby laickí katolíci, verní katolíci sa vedeli postaviť voči zlému správaniu či zlým postojom a dokonca aj bludom cirkevných osôb.

Áno, ľudia hovoria, čo ak je to náš farár, alebo čo robiť, ak je to náš biskup, ktorí hovoria nesprávne veci?

 – Nuž, potom máte nielen právo ale povinnosť napísať kňazovi alebo konfrontovať kňaza osobne a povedať, že: to, čo ste učili, alebo to, čo ste urobili, je nesprávne, musíte to napraviť. A v tomto ohľade by sme nemali váhať a dokonca aj samotný Svätý Otec, pokiaľ nejde o vyhlásenia učiteľského úradu, môže niekedy mať vyjadrenia, ktoré nie sú správne a v takomto prípade sme povinní uviesť ich na pravú mieru, alebo môžu ísť dokonca o rozhodnutia týkajúce sa doktríny a praxe, ktoré nie sú ortodoxné a my máme povinnosť dať im najavo naše znepokojenie.    

Ako vnímate slovenský národ? Je na ňom niečo osobité, čo považujete za zaujímavé?

– Vidím, že na Slovensku kresťanská identita, európska kresťanská identita sa udržala lepšie ako v ktoromkoľvek inom národe a na Slovensku sú veľmi hlboké a silné korene kresťanskej viery najmä rímskeho katolicizmu a tak som chcel touto mojou návštevou a tiež takým spôsobom, akým len viem, povzbudiť všetkých tých, ako ste aj vy, ktorí pracujú na uchovaní a podporovať kresťanskú identitu vášho národa a som rád, že vidím, že existuje množstvo združení, ktoré sú veľmi aktívne v snahe o prehĺbenie a praktizovanie katolíckej viery.

Je nejaká osobnosť na Slovensku, ktorú si veľmi vážite? 

– Poznám viacero Slovákov a sú mi veľmi drahí, nejde len o známych spomedzi verejne činných osôb. Poznám, samozrejme, arcibiskupa Zvolenského. Spoznal som ho, keď som bol prefektom Apoštolskej signatúry, pretože bol sudcom signatúry a poznal som aj arcibiskupa Oroscha a veľmi si vážim katolíckych lídrov na Slovensku a chcem ich tiež povzbudiť v každom smere, pretože viem, že je to boj. Sily sekularizmu sú veľmi, veľmi aktívne a silné.

Na Slovensku je v súčasnosti snaha revidovať zákony o potratoch viac smerom k posilneniu ochrany nenarodených.  Je povinnosťou katolíckych poslancov v parlamente hlasovať za také pozitívne zmeny, aj keď tieto zmeny ešte stále nie sú v súlade s učením Cirkvi? Napríklad podľa návrhu nového zákona by bol potrat dovolený v prípade tehotenstva v dôsledku znásilnenia.

 – Áno, katolíci sú povinní podporovať v národe a pre dobro národa ochranu každého ľudského života od okamihu počatia až po prirodzenú smrť a tak predovšetkým katolícki politici sú povinní presadzovať takúto legislatívu a tiež eliminovať potraty, alebo aspoň ich čo najviac minimalizovať. Takže aj keď zákon nie je dokonalý a napríklad potrat nie je správny dokonca ani v prípade znásilnenia, pretože nemôžeme vyliečiť jeden násilný čin spáchaním ešte násilnejšieho činu, ale napriek tomu,  keď prínosom zákona je to,  že obmedzí počet potratov, potom by sme mali zaň hlasovať, hoci nie je dokonalý a mali by sme hlasovať za zákon, pričom treba dať jasne najavo, že naším cieľom je dosiahnuť, aby neboli nijaké potraty.

Vaša Eminencia, o vás je známe, že ste veľký ctiteľ Božského Srdca Ježišovho. Mohli by ste, prosím, niekoľkými slovami povedať  našim veriacim, prečo je táto úcta taká dôležitá?  

– Pre mňa je úcta k Božskému Srdcu Ježišovmu spôsobom života v prítomnosti nášho Pána, ktorého prijímam vo svätom prijímaní,  ktorého stretávam vo sviatosti zmierenia, je to spôsob života v Jeho prítomnosti počas dňa. Obraz Božského Srdca, napríklad, doma, na pracovisku, modlitby k Božskému Srdcu Ježišovmu počas dňa a potom naše špeciálne zvyky, ako sú prvé piatky, a potom štvrtok v noci pred prvým piatkom buď konanie kajúcich skutkov za hriechy spáchané proti Božej láske, proti Božskému Srdcu Ježišovmu, potom ranné chvály, apoštolát modlitby, a vo všetkých týchto spôsoboch človeku sa pripomína,  že náš Pán je s nami a tiež sa mu pripomína, že má byť odvážnym spolupracovníkom Pána v Jeho vykupiteľskom poslaní. Pápež Pius XI raz nazval úctu k Božskému srdcu Ježišovmu úctou nad všetky úcty a to určite nie je jediná pobožnosť, uctievame aj našu Preblahoslavenú Pannu Máriu, modlitbou ruženca a pobožnosť k Umučeniu nášho Pána, pobožnosti k rôznym svätým, ktorí sú pre nás dôležití, ale je to pravda, ako povedal Pius XI, že všetky pobožnosti majú svoj vrcholný výraz v úcte k Božskému Srdcu Ježišovmu, pretože Najsvätejšie Srdce Ježišovo predstavuje Božiu zmluvu lásky s človekom, ktorej bol taký verný, že poslal svojho Jednorodeného Syna, ktorý trpel a zomrel za nás a vstal z mŕtvych, aby získali pre nás dar šťastia, večného šťastia v budúcom živote. Takže toto je jeden z dôvodov tohto uctievania a viem, že … teraz nastáva oživenie úcty k Božskému Srdcu Ježišovmu na Slovensku Dúfam, že v mnohých domoch bude intronizovaný obraz Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a vykonajú akt zasvätenia Božskému Srdcu Ježišovmu.

Kolujú reči o tom, že sa chystá redefinovanie Humanae Vitae v duchu Amoris Laetitia. Práve pripravujeme konferenciu pri príležitosti 50. výročie Humanae Vitae, aby sme dali najavo našu vernosť k tradičnému morálnemu učeniu. Ak by ste boli na tejto konferencii, aké by bolo vaše kľúčové posolstvo, ktoré by ste chceli odovzdať účastníkom?    

– Toto je veľmi vážne, Humanae vitae predstavuje vyjadrenie nemenného učenia a praxe Cirkvi pokiaľ ide o antikoncepciu. Neexistuje žiaden spôsob, ako ju interpretovať inak, než je uvedené v texte. Myslím, že ak ide o nejakú novú interpretáciu v zmysle Amoris laetitia, podľa ktorej by malo byť praktizovanie antikoncepcie v poriadku v niektorých prípadoch, je to vážny omyl, ktorý môže viesť ľudí k hriechu a ohroziť spásu ich duší, pretože antikoncepcia je skutočné zlo, nikdy ho nemožno ospravedlňovať a my nemôžeme v ľuďoch vzbudzovať dojem, že niekedy je to ospravedlniteľné a preto môžu používať antikoncepciu. Takže toto ma veľmi znepokojuje a myslím, že je veľmi dôležité aby ste tu, na miestnej úrovni, a podobne prezentovali Humanae vitae spôsobom, ktorý jasne zdôrazní nemenné učenie Cirkvi a mimoriadnu múdrosť a hrdinstvo, naozaj, ktorým blahoslavený Pavol VI publikoval túto encykliku.

Vaša Eminencia, akú dôležitosť má modlitba ruženca v boji proti silám zla? Existujú iné účinnejšie metódy, ktoré môžu byť použité v tomto zápase, alebo je ruženec najlepší?

– Ruženec je, povedal by som, najmocnejšia denná modlitba, ktorou môžeme bojovať  proti mocným silám zla v dnešnej spoločnosti. Existujú aj iné dôležité modlitby, k svätému Michalovi archanjelovi, samozrejme modlitba pred Najsvätejšou sviatosťou, ale ruženec je taký mocný, pretože modliac sa ruženec – je to modlitba, ktorú nám dal sám náš Pán prostredníctvom Jeho Najsvätejšej Matky, ale pri modlitbe ruženca rozjímame o všetkých tajomstvách našej spásy a tým prosíme o milosti od Ježišovho Srdca pre mnohé situácie, pre ktoré je veľmi potrebná duchovná pomoc. Takže predovšetkým odporúčam ruženec. Pre ľudí je to tiež veľmi praktické,  pretože ruženec môžu mať stále pri sebe a môžu sa ho modliť kedykoľvek počas dňa, a to desiatok alebo aj celý ruženec a potom to prinesie veľa milostí pre ťažké situácie. Pred časom, spoločne so združením v Spojených štátoch nazvanom “Catholic Action for Faith and Family”, som inicioval operáciu nazvanú „Útok na Nebo“, možno ste o nej počuli, ktorej cieľom je povzbudiť ľudí, aby sa v prvý deň každého mesiaca modlili ruženec na konkrétne úmysly Cirkvi na svete v našej dobe. Viem o niektorých na Slovensku, ktorí to robia a my sa tiež usilujeme podávať informácie o operácii Útok na nebo v iných jazykoch, aby sa do nej mohlo zapojiť viac ľudí. 

Existuje nejaká nádej, žeby mohlo dôjsť k masovej konverzii duší v tejto dobe zvyšujúcej sa hmotnej prosperity a úpadku?

– Myslím si, ba som si istý, že nádej tu je, pretože materiálne dobrá, svetské veci  nemôžu trvalo uspokojiť ľudské srdce a ja vidím dnes najmä medzi mladými ľuďmi veľký duchovný smäd. Oni hľadajú duchovné pravdy, hľadajú spôsob, ako rásť v živote modlitby a stále byť bližšie k Bohu, takže verím, že by sme mohli byť svedkami veľkých konverzií v blízkej budúcnosti, ak budeme učiť a dávať dobrý príklad našim mladým ľuďom a potom ich veľmi povzbudzovať, aby boli silní v živote viery.

Vaša Eminencia, vzhľadom na to, že mnohých katolíkov v dnešnej západnej spoločnosti formujú  veľmi liberálni kňazi, nie je azda najvyšší čas založiť nejaké tradičné katolícke hnutie v rámci Cirkvi, pod vedením kardinálov a biskupov?

 – Nuž, určite predovšetkým kardináli a biskupi  by mali podporovať všetko úsilie zamerané na podporu ortodoxnej katolíckej viery a praxe a najmä v dnešnej dobe veľkého zmätku a myslím si, že mnoho kardinálov a biskupov sa naozaj snaží byť v blízkosti rôznych združení a hnutí, ktoré sa venujú podpore katolíckej viery a jej praktizovaniu,  ale určite je našou povinnosťou ako kardinálov a biskupov, toto robiť, pretože ak nepovzbudíme tých, ktorí sa snažia podporovať katolícku vieru, potom existuje riziko, že ich to odradí, ba dokonca, že si budú myslieť, že to, čo robia,  Cirkev neuznáva a nepodporuje. Myslím, že je veľmi dôležité, aby kardináli a biskupi boli informovaní o rôznych združeniach a hnutiach a snažili sa podporovať tie, ktoré sú naozaj ortodoxné.

Srdečne ďakujeme za rozhovor!