Inteligencia a múdrosť anjelov


18. novembra 2020
  Pokladnica viery

Človek alebo ľudský duch chápe len veľmi prácne, pretože poznáva prostredníctvom zmyslov, tvoriac si úsudky len z následkov k príčinám a od príčin k následkom, takže často uviazne v neistotách, často sa žalostne mýli a málokedy sa odpracováva istého poznania. Anjeli však vidia veci jedným vhľadom a príčiny aj následky postrehne naraz, preniká nielen k prípadkom, ale aj k podstate veci. Nevidí len veci telesné ale aj duchovné. A tak človek, dokým putuje na tejto zemi, pokiaľ sa týka inteligencie, je tak veľmi inferiórny anjelom, že aj keby bol sebanadanejší a neviem ako by sa venoval štúdiu a usiloval o múdrosť, stále by bol v porovnaní s anjelom ako malé dieťa, či dojča.

Robert Bellarmin – O vystupovaní mysli k Bohu