Holandská diecéza zrušila nedeľné omše vo farnostiach. Dôvod? Kríza povolaní - Christianitas

Holandská diecéza zrušila nedeľné omše vo farnostiach. Dôvod? Kríza povolaní


14. septembra 2022
  Krátke správy

Nedostatok kňazov a zanechanie praktizovania viery veriacimi viedli jednu holandskú diecézu k tomu, že sa vzdala slávenia nedeľnej omše v kostoloch. Biskup sa domnieval, že vzhľadom na mnohé ťažkosti je účasť na slávení príliš nízka na to, aby sa zachovala zásada minimálne jednej Eucharistie na jeden sviatočný deň.

Ilustračné foto, zdroj: pxhere.com

V liste adresovanom farníkom hlavný vikár Roermondskej diecézy, páter Rene Maessen, predstavil veriacim dôvody nového poriadku slávenia, ktorý stanovuje, že v každej farnosti sa bude svätá obeta sláviť minimálne raz za dva týždne. Kňaz zdôraznil, že hlavnú úlohu zohrali finančné dôvody.

Páter René Maessen uznal, že v otázkach sviatostného života a starostlivosti o spásu veriacich nemôžu byť ekonomické dôvody rozhodujúce.

Okrem toho na niektorých miestach sa na Eucharistii zúčastňuje tak málo ľudí, žeby bolo oveľa motivujúcejšie zhromaždiť veriacich z rôznych farností na jednom spoločnom slávení,“ napísal diecézny vikár v liste veriacim.

Podľa odhadov iba 4 % holandských občanov hlásiacich sa ku katolíckej viere vedie pravidelný sviatostný život.

MH

Zdroj: catholicnewsagency.com, ilustračné foto – pxhere.com


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Najnovšie články

Vyvoláva Cirkev pocit viny a zbavuje nás odchod z Cirkvi výčitiek svedomia? Na tieto i ďalšie otázky odpovedal P. Józef Augustyn SJ

Najlepšou prípravou na manželstvo je príprava na dospelosť

Globálna konkurencia pre Krista

Týždeň na Slovensku