Greta osobnosťou roka časopisu Time

John Horvat II.
5. januára 2020
  Spoločnosť

Časopis Time vyhlásil za osobnosť roka šestnásťročnú Gretu Thunbergovú, švédsku školáčku, ekologickú aktivistku, ktorá sa stala symbolom celosvetových protestov proti klimatickým zmenám vykresľovaným ako stav klimatickej núdze. Táto voľba nebola prekvapujúca vzhľadom na mediálne nekritické vyzdvihovanie dievčaťa, ktoré cestovalo po svete s minimálnym ekologickým zaťažením – minimálnou uhlíkovou stopou.

Time už dávno netvrdí, že cenu udeľuje skutočne veľkým osobnostiam, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňujú udalosti. Bohužiaľ, doba veľkoleposti, disciplíny a vízie je už minulosťou. Time už nie je serióznym významným časopisom ako kedysi. Ľudia už nemajú záujem spoznávať, obdivovať a oceňovať veľké osobnosti. Veľkosť nás rýchlo unavuje.

Greta dokonale spĺňa očakávania

V tomto zmysle udelenie ceny Grete Thunbergovej dokonale spĺňa očakávania. V našej plytkej a priemernej dobe osobnosti nemôžu byť priveľmi hlboké alebo komplexné. Nesmú súvisieť s nijakým historickým či náboženským naratívom mimo vlastného príbehu. Ich reč musí byť „Twitter-friendly“. Nové vzory nemusia byť výnimočné, stačí, keď sa vymykajú štandardným definíciám. Time si obvykle vyberá osoby, na ktoré možno zavesiť všetky liberálne naratívy, ktoré sú práve v móde.

Menovaním Grety Thunbergovej nám Time predkladá dokonalý postmoderný archetyp. Jej ocenenie by sa dalo lepšie nazvať cenou Archetyp roka. Rovnako ako všetky archetypy, aj ona slúži ako vzor pre všetkých ostatných aktivistov rovnakého typu. Má predstavovať „moc mládeže“ búriacej sa proti svetu ovládanom dospelými. Jej príbeh ukazuje, ako postmodernita odmieta kresťanskú civilizáciu Západu.

Voľba magazínu Time dáva väčší zmysel, keď vezmeme do úvahy, že politické agendy sa vyvíjajú viac podľa archetypov než podľa straníckych platforiem. Ak sa hnutiu podarí nájsť archetypálnu osobnosť, ktorá dokáže stelesniť jeho princípy, bude oveľa rýchlejšie napredovať. Keď médiá budú môcť propagovať dokonalý archetyp, pomôžu veci, ktorá vďaka tomu bude vnímaná ako celosvetový problém.

Greta Thunbergová je zosobnením všetkých požiadaviek ekologického hnutia, a nielen ich. Ako dieťa môže tvrdiť, že reprezentuje budúcnosť. Nie je lídrom, ale má oveľa dôležitejšiu funkciu – je symbolom. Pritom nemusí predkladať konkrétne návrhy, iba nesplniteľné požiadavky.

Čo Greta nie je

Predstavuje nový ľudský typ, ktorý bude pôsobiť na svetovej scéne zbavenej lídrov a mysliteľov. Vyniká oveľa viac tým, čím nie je, než tým, čím je.

Greta teda nie je nijaký hlboký mysliteľ či rečník. Nie je nič viac než symbol. Jej svet je fatalistický s dvomi alternatívami: buď-alebo. Neprijíma žiadne iné vysvetlenia okrem scenára zániku ľudstva, ktorý ako pokazená platňa ustavične opakuje.

Chýba jej takt, jemnosť a diplomacia. Namiesto toho požaduje bezodkladne prijať kroky, ktoré však iba vágne formuluje. Jej posolstvo je chladné, brutálne a nepoetické. Bude hovoriť o nádejach mládeže a nestabilite ekosystémov. Vo svojom prejave používa priame zjednodušujúce výrazy, ktorými vyjadruje svoj hnev, zlosť, frustráciu a zúfalstvo.

Nemá v ničom záľubu, pretože je vrcholným výrazom anti-konzumizmu. Nosí obyčajné nevýrazné oblečenie bez ozdôb a šperkov. Všetko, čo má okolo seba, je podobne tuctové a nenápadné. Je to svet bez radosti, ktorý nechce uznať človekom vyrobenú krásu či dosiahnutý pokrok. Jej svet je preniknutý chladom a smútkom.

Tajomstvo a mystika

V jej prednese nechýba prvok tajomstva a mystiky. Nanešťastie trpí Aspergerovým syndrómom, ktorý narušuje jej emocionálny výraz, čo ju robí chladnou, tajomnou a nesúvislou. Všetko, čo s ňou súvisí, sa tragicky vzpiera štandardnej definícii toho, čo by človek mohol očakávať od tohto dieťaťa, ktoré, ako sa zdá, nemá detstvo.

Rovnako ako všetci, ktorí ekologickú vec prijali za svoju, aj Greta tvrdí, že má duchovné spojenie so zemou, z ktorej by sme mohli čerpať energiu. Vyzdvihuje domorodé národy, ktoré považuje za vzor ekologickej šetrnosti.

Ako poznamenáva Time, má šestnásť rokov, ale podľa vzrastu vyzerá na dvanásť. Titulný obrázok Time posilňuje mystický podtón tým, že predstavuje takmer elfskú postavu hľadiacu do obrovských rozpínavých vĺn dopadajúcich na skalnatú pláž.

Jej mystickej postave médiá skoro začali pripisovať osobitné schopnosti nie nepodobné schopnostiam prorokov či veštcov. Školáčka-záškoláčka zo Švédska sa však stala senzáciou iba vďaka dospelým, ktorí jej otvorili všetky dvere od Vatikánu až po OSN. Nie je náhoda, že každá liberálna kauza počnúc feminizmom po práva domorodcov a reguláciu strelných zbraní, sa dokáže s Gretou stotožniť.

Presadzovanie liberálnej agendy

Ak je cieľom udelenia titulu Osobnosti roka oceniť osobu, ktorá najviac pomáha pri presadzovaní liberálnej agendy, potom si Greta Thunberg tento titul určite zaslúži. Tým, že slúži ako archetyp pre agendu ekológie, je modelom, ktorý posúva ekologické hnutie vpred.

Potrebujeme však autentické vzory, ktoré praktizujú cnosť a posúvajú spoločnosť k skutočnému pokroku. Táto vízia je však cudzia novopohanskému panteistickému svetonázoru, ktorý odmieta všetko civilizované a západné. Namiesto toho skutočne reprezentatívne osobnosti v spoločnosti sa usilujú o poriadok založený na svätosti a podriadený osobnému Bohu a Jeho prozreteľnostnému konaniu na Zemi.