Exorcista: „Sme na začiatku konca satanovej vlády“ - Christianitas

Exorcista: „Sme na začiatku konca satanovej vlády“

Matej Gavlák
3. decembra 2021
  Spoločnosť


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Ak by som si mal vybrať obľúbeného teológa, ktorého považujem za špičku, určite by to bol otec Chad Ripperger, ktorého sledujem už niekoľko rokov. Je zároveň exorcista a na youtube kanáli U. S. Grace Force poskytol zaujímavý rozhovor.

Video:

Sme „odpojení od reality“?

Otec Ripperger je tomista – čo znamená, že sa dobre vyzná v učení sv. Tomáša Akvinského – a hovorí, že ľudia uvažujú čoraz iracionálnejšie. Aj komentáre pod jeho videami, či na sociálnych sieťach svedčia o tom, že „ľudia sú odpojení od reality a katolíckeho učenia“. Kňaz vyjadruje poľutovanie nad devastáciou rodín. Zatemnenie ľudských myslí v úplne elementárnych veciach dáva do súvislosti s démonickým vplyvom – ľudia žijú celoživotne v stave smrteľného hriechu, čím sa dostávajú pod vplyv démonických duchov –, a to sa neraz prejavuje ich bizarným zmýšľaním.

Ako démonickú vníma exorcista aj všadeprítomnú paniku, pretože podľa neho démonické bytosti operujú neustále v takomto „panickom móde“. Súčasný stav v spoločnosti prirovnáva k mužovi, ktorý týra svoju ženu: neustále ju z niečoho obviňuje – pravdivo aj nepravdivo – a snaží sa v nej vyvolať výčitky svedomia. Osoba, ktorá si neustále niečo vyčíta, je potom ľahko manipulovateľná. Podobnú psychológiu vníma aj za kampaňou očierňujúcou ľudí z „nezodpovednosti“, „antivaxerstva“, „ohrozovania druhých“, ale aj za nespravodlivým obviňovaním tradične zmýšľajúcich katolíkov z „neposlušnosti“.

Satanova vláda je pred koncom

Následne otec Ripperger rozpráva o jednom vskutku netypickom exorcizme, ktorý vykonával len nedávno. Hovorí, že démonická entita v žene šalela ako vždy, keď sa zrazu doslova rozplakala. Keď exorcista démonovi rozkázal, aby mu povedal, prečo tak narieka, zo ženy vyšlo neľudským hlasom: „On mi ide odobrať moju moc!“ Kňaz vysvetľuje, že mená Boha či Panny Márie sú sväté, takže tie démoni nevyslovujú, lebo im spôsobujú bolesti – preto používajú zámená „on“ alebo „ona“. Podľa Rippergera sa uvedené slová týkajú predovšetkým démonického vplyvu na Cirkev a až sekundárne na svet. Hovorí:

V Cirkvi sme svedkami temnoty, keď ľudia, ktorí chcú viesť solídny katolícky život, majú problém – je pre nich čoraz ťažšie nájsť dobrého kňaza, pristupovať k sviatostiam ortodoxným spôsobom, a to len pre to, že sa snažia robiť správnu vec.

Pokračuje:

Dôvod na súčasnú paniku (vo svete)… je podľa mňa v tom, že sa sami démoni náhlia, pretože si uvedomujú, že ich čas sa kráti.“

Podľa exorcistu sa vlády stanú na istý čas tyranskejšie, čo bude súvisieť s tým, že skryté duchovné mocnosti tohto sveta sa budú usilovať získať ešte čo najviac duší. Keďže Cirkev je mystické Telo Kristovo, jej stav zásadným spôsobom ovplyvňuje svet. Démoni sú pritom pomstychtivé bytosti a strata moci ich bude iritovať. Otec Ripperger podotýka, že aj Fatima predpovedá, že má nastať náhly koniec vlády démonov nad svetom. Nebude to však bezbolestné:

Dostávame sa na koniec istej fázy. Bude to brutálne, bude to ťažké a osobne verím, že na istú chvíľu sa všetko stane horším. Dúfam však, že je to indikátorom toho, že… do roka, do dvoch sa veci začnú meniť, alebo sa niečo stane – napríklad zasiahne Panna Mária – alebo môže prísť aj trest na ľudí, kto vie.

Za veľkú ochranu proti démonom považuje exorcista aj utiekanie sa k svätému Jozefovi.

Triumf bude veľký, ale bude tiež bolieť

Hostiteľ kanála Doug Barry súhlasí, že práve preto, že sa veci stanú zanedlho lepšími, musia sa najskôr stať horšími:„Zlo neodchádza len tak, potichu. Dupe ako dieťa.“ Zacitoval tiež z 12. kapitoly Zjavenia, kde sa píše: „Beda však zemi i moru, lebo zostúpil k vám diabol, plný zlosti, lebo vie, že má málo času“ (Zjv 12,12).

Exorcista ďalej pokračuje a hovorí, že mu často napadajú myšlienky, ako dlho asi budú ľudia ešte ochotní znášať tvrdé jarmo, „ktoré sa každým dňom zintenzívňuje“? Odporúča veľa sa modliť, mať silnú úctu k Panne Márii, žiadať ju o ochranu a zasväcovať jej denne svoj život i životy blížnych. Upozorňuje, že utrpeniu sa zrejme nevyhne nikto, ale „aspoň budeme ochránení“. Pokračuje:

I my budeme nápomocní: prinesieme jej (Máriin) triumf v tom zmysle, že budeme jej rukami a perami a ušami, ktoré prakticky uskutočnia tie veci… Ale čo je zaujímavé, taktiež budeme nástrojom spravodlivosti voči démonom.“

Účastníci sa zhodli, že to budú bežní ľudia žijúci sväté životy, kto prinesie dlhoočakávaný „Triumf Nepoškvrneného Srdca Panny Márie“. Týmto ľuďom bude nielenže dané zreformovať Cirkev a svet, ale doslova zahnať démonov späť do pekla a na hlavu poraziť ich služobníkov na zemi.

Musíme sa však tiež modliť a zaslúžiť si ten čas,“ upozorňuje otec Ripperger. Otec Richard Heilman, tretí diskutujúci, dopĺňa, že je nutné sa modliť, ale tiež „v istej chvíli treba vziať do ruky kameň, ako to urobil Dávid; musíme rozpoznať k čomu konkrétnemu každého z nás Boh povoláva.

Doug sa pýta otca Rippergera na jeho všeobecné skúsenosti s exorcizmom. Kňaz odpovedá, že exorcizmus robí už pätnásť rokov a že na rozdiel od minulosti, je dnes mimoriadne ťažké vyhnať démona z človeka; kým pred desiatimi rokmi na to stačili dni až týždne, dnes na rovnaké prípady nestačia neraz ani mesiace. „Pravdou je,“ hovorí exorcista „že ľudí zaoberajúcich sa čarodejníctvom drasticky pribudlo.“ Ľudia tiež nedokážu viesť normálne morálne životy a neustále sa topia v bahne smrteľného hriechu, takže „staré stratégie už nefungujú,“ lamentuje kňaz.

Vysvetľuje tiež, že za normálnych okolností sú ľudia pod autoritou Boha. Ďalej objasňuje: „Keď spáchate smrteľný hriech, prechádzate od Božej autority pod moc satana.“ Človek sa takto dostáva priamo pod moc démona, ktorý ho na hriech zviedol, a ktorý je akýmsi „patrónom“ toho ktorého hriechu. Ak človek zomrie v takomto stave, stáva sa večným otrokom tohto démona, varuje exorcista. Niekoľko slov zaznieva aj o biskupoch, ktorí majú podľa otca Rippergera nad svojím územím „obrovskú moc,“ avšak oni sami si to neraz „neuvedomujú“, čo je škoda.

Na záver exorcista upozorňuje, že ľudia sú v modlitbe nedisciplinovaní, na čo doplácajú. Zvlášť v týchto časoch sa treba modliť za deti každý deň a každý deň sa zasväcovať Panne Márii.


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!