Európa má stále najviac kňazov. Afrika a Ázia ich asi nenahradia


19. októbra 2020
  Krátke správy - Cirkev

18. októbra zverejnil Vatikán štatistiku ku Svetovému dňu misií. Tá uvádza, že Európa má stále najväčší počet kňazov a rehoľníkov zo všetkých kontinentov. Počet kňazov v Európe bol uvedený číslom 170 936.

V Severnej a Južnej Amerike, ktoré sú väčšie rozlohou aj počtom obyvateľov je kňazov menej – 122 383. Na kontinentoch, ktoré bývajú často uvádzané ako potencionálna nádej v úbytku kňazských povolaní, Afrika a Ázia, je to len 47 812 (Afrika) a 68 265 (Ázia). Predmetom štatistiky nie je samozrejme kvalita teologického vzdelania a kultúrny kontext afrických a ázijských kňazov, ktorí sa niekedy nedokážu úplne odpútať predkresťanského náboženského a kultúrneho dedičstva.

Európa má tiež najväčší počet rehoľných sestier – 224 246. V Ázii je to 174 165 a v Južnej aj Severnej Amerike je to 160 032, pritom tam žije podľa štatistiky najväčší počet katolíkov na svete (642 miliónov).

Počet katolíkov v Afrike je uvádzaný číslom 243 miliónov, pričom v Európe je ich 286 miliónov, čo nie je až taký veľký rozdiel. Napriek tomu nie je v Afrike počet kňazských povolaní ani tretinový. Podobný nepomer vidíme v Amerike: počet katolíkov je tam viac než dvojnásobný ako v Európe, ale počet kňazov je nižší ako v Európe.

Obhajcovia vývoja v Cirkvi často uvádzajú Afriku a Áziu ako potencionálne zdroje náhrady kňazských povolaní, ktoré v Európe upadajú. Štatistiky však svedčia o tom, že skutočnosť bude pravdepodobne problematickejšia. Najmä Amerika, ktorá bola pokresťančená už v 16. storočí, je toho dôkazom.

BM

Zdroj: KAI