Emmanuel Macron plánuje zrušiť školu, na ktorej sám študoval. Je vraj málo rôznorodá a je elitárska


9. apríla 2021
  Krátke správy - Spoločnosť

Francúzsky prezident Emmanuel Macron sa rozhodol zrušiť Vysokú školu verejnej správy (École Nationale d’Administration, ENA) v Štrasburgu, ktorú založil ešte v roku 1945 generál a neskorší francúzsky prezident Charles de Gaulle. Škola bola doteraz prestížnou liahňou francúzskych politikov – absolventmi ENA boli aj viacerí bývalí prezidenti, premiéri a ministri.

Samotný Macron nazval svoje rozhodnutie „revolučným krokom“ a zachoval sa ako pravý revolucionár – zrušil školu vtedy, keď už jemu poslúžila. Svoje rozhodnutie oznámil vo štvrtok popredným predstaviteľom verejnej správy.

Škola by mala byť nahradená novým inštitútom verejnej správy a služby, ktorý má podľa Macrona „prispieť k boju proti elitárstvu a podporiť väčšiu diverzitu v štátnej správe“, uvádza agentúra AFP.

Na novej škole sa budú pripravovať na službu v štátnej administratíve noví Francúzi z prostredia menšinových komunít a nižších sociálnych vrstiev. Tiež je pravdepodobné, že dôraz bude kladený aj na rodovú vyváženosť a sexuálne menšiny.

Zrušenie školy sa javí ako logický krok, pretože nároky na zvládnutie štúdia v ENA boli zrejme vysoké. Pokiaľ by to tak zostalo, nemohla by vzniknúť pestrá administratíva. Podľa vzoru iných pokrokových škôl, budú pravdepodobne kritéria na zvládnutie mierne upravené a to, čo sa absolventi nebudú schopní naučiť na škole, či prípadné drobné nedostatky vo výkone funkcie, to nahradia väčšou empatiou, kreativitou, toleranciou a rôznorodosťou.

Na sledovanie možného výsledku nie je nutné čakať dlhé roky. Existujú totiž územia, ktoré boli integrálnou súčasťou francúzskeho štátu až do 60. rokov (Alžírsko, Tunisko, Francúzske Maroko a ďalšie štáty), kde už táto reforma verejnej správy v prospech rôznorodosti prebehla dávnejšie. Výsledok môže posúdiť každý návštevník daného regiónu.

BM

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!