Dovolenka bez svätej omše? Katolícke noviny v tom problém nevidia. My áno - Christianitas

Dovolenka bez svätej omše? Katolícke noviny v tom problém nevidia. My áno

Mária Magotsová
11. júla 2022
  Cirkev


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Svätá omša počas dovolenky – áno alebo nie? Sú katolíci, ktorí si takúto otázku nikdy nepoložia a na svätú omšu idú za každých okolností. Sú však aj takí, ktorí si na to, žeby mali nedeľu svätiť v kostole, nespomenú. Preto by sme sa mali navzájom povzbudzovať, aby sme zvlášť po skončení pandemických opatrení využili každú príležitosť k účasti na svätej omši. Pretože nevieme, dokedy to potrvá.

Zdroj: pixabay.com

Pamätám si veľmi dobre na jednu debatu v kruhu môjho spoločenstva, ktoré tvoria hlboko veriaci katolíci, kde sa rozprávalo o tom, ako zabezpečiť účasť na svätej omši počas dovolenky. Jeden manželský pár zásadne cestoval letecky – aj do exotiky, len na týždeň, ráno po nedeľnej svätej omši, tak, aby sa stihli vrátiť na tú večernú. Ďalší brat zo spoločenstva cestoval s rodinou autom vždy len do Chorvátska, pretože tam bolo dosť katolíckych kostolov, kde sa mohol zúčastniť svätej omše. Iná sestra práve z tohto dôvodu dovolenkuje len na Slovensku. Nikto ani len neuvažoval o tom, žeby počas dovolenky nešiel na svätú omšu, alebo si ju len pozrel v televízii. Dovolenky si skrátka mnohí veriaci vyberajú tak, aby mali prístup ku kostolu, bohoslužbám a sviatostiam.

Dovolenka bez svätej omše? Veď si ju pozrite v telke

Preto nielen nás zarazil článok v nedávnom vydaní Katolíckych novín, kde sa o svätej omši počas dovolenky píše toto: „V prvom rade je nutné zdôrazniť, že neúčasť na omši z takéhoto dôvodu nie je hriech a netreba sa teda ani spovedať, že sme neboli na svätej omši jednu alebo i viac nedieľ či prikázaných sviatkov. Tu si ale musíme uvedomiť dôležitosť Božieho priania: Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni. V sviatočný deň si máme oddýchnuť od služobnej práce v zmysle Božieho príkazu a prežiť svoju radosť, že sme kresťania a Božie deti. Samozrejme, že Cirkev dala sväteniu nedele povinnosť účasti na veľkonočnom mystériu Krista Vykupiteľa a Spasiteľa.

Takže ak nie je v destinácii Boží chrám, v prvom rade sa zahĺbim do čítania Božieho slova a úvahy nad ním. Nedeľa je teda aj dňom premýšľania, stíšenia, vzdelávania sa. Moderné spoločenské komunikačné prostriedky nám umožňujú sledovať aj priame prenosy bohoslužieb, ktoré však nenahrádzajú reálnu prítomnosť na slávení Eucharistie, ale pomáhajú duchovne sa spojiť s veriacimi našej farnosti alebo miestnej cirkvi.“

Zdroj: pixabay.com

Čo na to kňaz?

Nielen veriacich však tento článok a rady Katolíckych novín prekvapili. Aj niektorí kňazi majú s týmto názorom veľký problém stotožniť sa. Rímskokatolícky kňaz, otec Peter, pre redakciu portálu Christianitas.sk o neúčasti na svätej omši počas dovolenky povedal: Je to umožnené len tam, kde nie je dostupný katolícky kostol, teda katolícka svätá omša.“

Otec Peter sa však zamyslel aj nad tým, že ak teda naozaj máme svätiť nedeľu aj čítaním a rozjímaním nad Božím slovom, koľko dovolenkárov si asi do kufra pribalí Sväté písmo, aby nad ním v nedeľu rozjímali. Kňaz ďalej odporúča: „Do spovede by bolo treba zahrnúť aspoň to, že nesvätil som nedeľu a nie celkom vynechať vyznanie… Potom mi to príde ako strata citu pre 3. Božie prikázanie…“

Kto chce, hľadá spôsob

Áno, z čisto formálneho hľadiska, môžeme povedať, že Katolícke noviny neklamali. Tu ale otázka nestojí tak, či je hriech, keď idem na dovolenku a nejdem na svätú omšu, keď tam nie je katolícky kostol. Podstatou tejto „kauzy“ je to, že po tom, ako sme dva roky veriacim zatvárali chrámy, by sme ich teraz skôr mali povzbudzovať, aby hľadali možnosti a spôsoby, ako byť účastní na svätej omši kdekoľvek. A skutočne veriaci človek si vie zvážiť, či je preňho prioritou exotika alebo svätá omša. Pretože kto naozaj chce ísť na svätú omšu, hľadá možnosti. A ten kto nechce, hľadá prijateľné výhovorky.

Zdroj: pixabay.com

Čo písali Katolícke noviny v roku 2018?

Zaujímavé je, že ešte pred pár rokmi Katolícke noviny písali o dovolenke v zahraničí úplne inak.

Navštevujeme štáty s rôznymi denomináciami, miesta, kde by sme ani len nepomysleli na prítomnosť katolíckeho chrámu. Veľmi by sme sa mýlili touto predstavou. Aj v takýchto krajinách sa nachádzajú katolícke spoločenstvá a farnosti. Príkladom je katolícka farnosť Svätej Panny Márie v Dubaji, nachádzajúca sa v blízkosti hlavného bulváru medzi mrakodrapmi. Každú nedeľu pozýva turistov do svojho spoločenstva. Spoločne sa tak môžu povzbudiť vo viere na 11 svätých omšiach slúžených v rôznych jazykoch,“ prečítali sme si v ich texte z roku 2018.

A uvedený text pokračuje ďalej takto: „Na cestu do zahraničia sa musíme dobre pripraviť. Nielen zbaliť potrebné oblečenie, kozmetiku, peniaze, ale aj zabezpečiť všetko potrebné pre duchovný život. Návšteva bohoslužby môže pozdvihnúť náš čas oddychu na kvalitatívne vyššiu duchovnú úroveň…“

Zdroj: Katolícke noviny


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!