Dôvod posvätnosti nedele - Christianitas

Dôvod posvätnosti nedele


16. mája 2022
  Pokladnica viery

Boh nám zmenil sobotu na nedeľu zo zaiste vážnych dôvodov, ako aj obriezku na krst, veľkonočného baránka na Najsvätejšiu Sviatosť a vôbec všetky dobré obrady Starého zákona na lepšie obrady Nového zákona.

Ak teda židia slávili sobotu na pamiatku stvorenia sveta, čiže ten deň, v ktorom bolo stvorenie dokončené, iste väčším právom my slávime nedeľu na pamiatku toho istého stvorenia, ktoré sa začalo v nedeľný deň. (Justín Martýr: Apológia I, 67; Lev Veľký: Epistola 9 ad Dioscorum)

A tak keď židia ponúkali Bohu posledný deň týždňa, o čo lepšie robia kresťania ponúkajúc prvý? Okrem toho, v nedeľu sa slávi pamiatka troch hlavných dobrodení nášho vykúpenia: v nedeľu sa Kristus narodil, v nedeľu vstal z mŕtvych a v nedeľu zoslal Ducha Svätého na apoštolov.

Napokon, sobota predstavuje ten odpočinok, ktorý mali svätí patriarchovia v predpeklí, avšak nedeľa označuje slávu, ktorú blažené duše už vlastnia a časom ju v nebi získajú aj ich telá. Sobotu si židia preto ctili, lebo po smrti zostupovali do predpeklia, ako na miesto odpočinku. Ale kresťanom už treba sláviť nedeľu, lebo po smrti vystupujú do blaženej slávy raja; samozrejme, ak konali dobré skutky a žili v súlade s od Boha im danými zákonmi.

Sv. Robert Bellarmin – Katechizmus


PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Najnovšie články

Prečo katolík nemôže za žiadnych okolností schvaľovať LGBT hnutie a komunity

Nominalizmus a jeho důsledky – VII

Kauza katolíckej školy v Nemšovej: Toto odkazuje ukričanej menšine bývalý kolega!

Svätý Mikuláš čaká na našu pomoc!