Dni kresťanskej kultúry na Spiši s témou: maliar Raffael a spisovateľ Chesterton


14. septembra 2020
  Krátke správy - Cirkev

Od 23. do 25. októbra sa budú konať Dni kresťanskej kultúry v Spišskej Kapitule. Teologický inštitút TF KU v Spišskom Podhradí, Diecézny katechetický úrad Spišskej diecézy a Rada pre vzdelanie, vedu a kultúru pri KBS, organizujú už VII. ročník tohto kultúrno-náboženského podujatia. Akcia sa uskutoční po vedením Ľuboslava Hromjáka.

Témou tohto ročníka budú dvaja katolícki velikáni umenia: renesančný maliar Raffael Sanzio a anglický katolícky apologéta Gilbert Keith Chesterton, podľa ktorých nesie tento ročník aj názov. Počas troch dní si budú môcť vypočuť účastníci sériu prednášok, v ktorých bude dominovať analýza výtvarného umenia Raffaela Sanzia a priblíženie slovného umenia majstra paradoxu G.K. Chestertona, umenia jeho českého prekladateľa Alexandra Tomského a čítanie z jeho diela, umocnené umeleckým prednesom Štefana Bučka.

Počas akcie si účastníci pripomenú aj 100 výročie narodenia Jána Pavla II. Na podujatí sa uskutoční rad zaujímavých prednášok. Vstup je zadarmo.

Prvý termín 23.10. je venovaný žiakom deviateho ročníka základných škôl, 1. – 4. ročníka cirkevných gymnázií, stredných škôl, základných umeleckých škôl, učiteľov výtvarnej výchovy, náboženstva a dejepisu. Druhý termín – od 23. do 25. októbra 2020 – je určený pre vysokoškolských študentov, študentov teológie, umeleckých škôl, učiteľov výtvarnej výchovy, náboženstva a dejepisu, pre katechétov, bohoslovcov, kňazov a kresťanskú inteligenciu a pre všetkých, ktorí majú záujem hlbšie vniknúť do duchovného života prostredníctvom kresťanskej kultúry a histórie.

Dni kresťanskej kultúry budú ukončené modlitbou sv. ruženca v latinskom jazyku a spoločným rozjímaním nad obrazom Raffaela Sanzia Premenenie Pána.

BM

Zdroj: TK KBS