Diecéza mesta Rím zakázala slávenie tradičnej sv. omše na veľkonočné trojdnie


11. novembra 2021
  Krátke správy - Cirkev


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Diecézny vikár mesta Rím zakázal slávenie tradičnej svätej omše počas veľkonočného trojdnia „v súlade s motu proprio Traditionis custodes pápeža Františka“. V liste datovanom 7. októbra 2021 kardinál Angelo de Donatis vyhlásil, že latinské omše sa môžu naďalej sláviť v piatich rímskych kostoloch, avšak od zeleného štvrtka po bielu sobotu tradičnú omšu nepovoľuje. Zákaz sa vzťahuje aj na kňazov Bratstva svätého Petra (FSSP).

Kancelária diecézy včera potvrdila, že list adresovaný kňazom a veriacim rímskej diecézy je autentický.

Hoci je technicky práve pápež František biskupom Ríma, pre jeho vyťaženosť vykonáva povinnosti súvisiace s touto funkciou tzv. Generálny vikár Jeho Svätosti. Podľa kánonického práva sú vikárovi dané administratívne právomoci nad hlavným mestom celého katolíckeho sveta. Vikárova funkcia je teda de facto funkciou klasického diecézneho biskupa.

Tieto ustanovenia boli podľa kardinála de Donatisa rozhodnuté v duchu nového motu proprio Traditionis custodes pápeža Františka vydaného v júli tohto roka, ktoré dáva biskupom právomoc rozhodovať, ako naložiť s tradičnými svätými omšami v ich diecézach. Generálny vikár teda podľa vlastných slov naďalej povoľuje v ostatných dňoch okrem veľkonočného trojdnia latinské sväté omše, keďže „sa nám zdalo vhodné pokračovať v živej pastoračnej láske voči veriacim“. Všetci kňazi diecézy, ktorí chcú omše slúžiť podľa misála z roku 1962, však podľa jeho slov musia mať písomné povolenie, čo je taktiež v súlade s motu proprio Traditionis custodes.

Latinská svätá omša ako taká už bola od leta zakázaná či obmedzená vo viacerých rímskych kostoloch, medzi inými v kostole sv. Dominika, sv. Sixta, sv. Juliána, či sv. Jozefa. Diecéza po novom však okrem veľkonočného trojdnia zakázala používať aj niektoré z liturgických kníh ako Roma Ritual, či Ordines, podľa ktorých sa vykonávajú sviatosti krstu, či pokánia. Podľa portálu Church Militant to de facto znamená zákaz spovedania sa podľa starého rítu.

Po vydaní motu proprio Traditionis custodes sa biskupi a kardináli rozdelili na dve skupiny: do prvej spadajú tí, ktorí povoľujú latinské omše bez väčších zmien. Do druhej spadajú tí, ktorí, naopak, tradičné omše obmedzujú, či rovno zakazujú. Kardinál de Donatis sa svojimi už dlhodobejšími krokmi zjavne hlási do tej druhej skupiny.

Dr. Joseph Shaw, akademik z Oxfordu a prezident spoločnosti na podporu tradičných omší, Una Voce International, k listu pre Church Militant povedal:

Zdá sa, že tento list ďaleko presahuje literu alebo ducha „Traditionis Custodes,“ ktorý nijako neobmedzuje slávenie (sviatosti) manželstva, krstu a iných sviatostí, ako to list robí, ani nebráni kňazom, aby cez Veľkú noc slúžili omše v starej forme.

Z hľadiska kánonického práva treba jasne povedať, že tento list vychádza z nesprávneho výkladu TC a nemal by sa považovať za nasledovaniahodný príklad v iných diecézach. Dúfam, že sa to v Ríme rýchlo vyjasní.“

MG

Zdroje: NC Register, LifeSite News, Church Militant, titulný obrázok – s3.amazonaws.com


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!