Diabol klame ľudí, vedie ich zatratenia!


20. októbra 2021
  Pokladnica viery

A ďalej. Kto oklamal rozum tých, ktorí upadli do herézy?! Diabol!

Heretici pomáhajú diablovi obracať pravdu naruby a diabol sám napodobňuje posvätné Božie tajomstvá pohanskými mystériami. Aj diabol maže olejom svojich stúpencov, sľubuje odpustenie trestov a večný život. Mithra tiež hovorí o zmŕtvychvstaní a pritom je diablom a podvodníkom, beda tým, ktorí upadnú do jeho rúk.

Tertulián – Uplatnenie preskripcie proti heretikom


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!