Čína: Biskup Francis An Shuxin hrozí, že odoprie sviatosti tým, ktorí zostanú v podzemí a nezaregistrujú sa - Christianitas

Čína: Biskup Francis An Shuxin hrozí, že odoprie sviatosti tým, ktorí zostanú v podzemí a nezaregistrujú sa


2. augusta 2022
  Krátke správy - Cirkev


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Biskup čínskej diecézy Che-pej (Hebei) zverejnil pastiersky list, v ktorom oznámil, že v posledných mesiacoch koncelebroval liturgiu s 30 kňazmi, ktorí doteraz patrili k tzv. podzemnej cirkvi. Využívajúc pastoračné usmernenia, ktoré vydal Vatikán v roku 2019, sa usiluje o to, aby katolíci vstúpili do (štátom vytvoreného a kontrolovaného) Vlasteneckého združenia. Miestny zdroj upozorňuje, že duchovenstvo sa dostalo pod bezprecedentný tlak. Miestna cirkev doteraz odolávala, teraz však panuje všeobecný zmätok.

Francis An Shuxin, biskup diecézy Pao-ting (Baoding), 15. júla zverejnil pastiersky list o civilnej registrácii duchovných v diecéze Pao-ting. Napísal v ňom, že v posledných mesiacoch s ním koncelebrovalo liturgiu viac ako 30 kňazov, ktorí boli dovtedy v podzemnej cirkvi.

Vyplýva to z čínsko-vatikánskej dohody z roku 2018, z pastoračných usmernení vydaných Svätou stolicou týkajúcich sa civilnej registrácie duchovných v Číne (jún 2019), ako aj z ďalších pápežských vyhlásení, ktoré povzbudzujú duchovných k oficiálnej registrácii a laikov diecézy, aby ich akceptovali a to všetko v záujme jednoty diecézy.

Každému, kto by túto situáciu neakceptoval, budú odopreté sviatosti a všetky osobitné privilégiá, ktoré Svätá stolica v júni 1978 udelila neregistrovaným duchovným, by prestali platiť; teda civilné orgány by s previnilcami zaobchádzali v súlade so zákonom a predpismi ČĽR.

Keď boli pastoračné smernice vydané, vzbudili určitú pozornosť, najmä v provincii Fu-ťien (Fujian), kde podľa niektorých bola diecéza Min-tung (Mindong) „testovacím poľom“ čínsko-vatikánskej dohody.

Smernice v skutočnosti neboli určené pre celú čínsku cirkev, pretože neboli podpísané. „Tento rok však vzbudili pozornosť najmä v Che-pej, kde ich úrady využili na uskutočnenie bezprecedentnej „nútenej transformácie“ neoficiálneho, čiže úradne neregistrovaného kléru. Bolo to tak najmä v meste Pao-ting v marci a apríli.

Pozorovateľ v Číne píše: „Okrem úplného obmedzenia osobnej slobody (prostredníctvom monitorovania a väznenia) týchto duchovných a umožnenia zneužívania zo strany čínskych úradov (prostredníctvom fyzického a psychického nátlaku) boli pastoračné smernice Svätej stolice použité ako hrozba na dosiahnutie „transformácie“.

Smernice sa stali najmocnejším nástrojom v arzenáli vlády na „transformáciu“ kléru podzemnej cirkvi pod vlajkou Vatikánu.“ To vyvolalo niekoľko reakcií. Niektorí učenci v článkoch analyzovali smernice a vyvrátili ich z hľadiska teológie a pastorácie, pričom zdôraznili ich nejednoznačnosť a neznalosť spôsobu fungovania čínskych orgánov.

Iní sa snažili objasniť ich objektívny význam, pričom upozorňovali na ich zneužívanie čínskymi orgánmi, najmä na nerešpektovanie slobody svedomia, ktorú smernice presadzujú.

Pod bezprecedentným tlakom zohrali tentoraz rozhodujúcu úlohu pastoračné smernice,“ konštatuje čínsky pozorovateľ. „Napríklad v meste Pao-ting kňazi, ktorí boli desaťročia známi svojou vernosťou (Rímu), len za dva alebo tri mesiace podpísali to, čo predtým považovali za „protirečiace“ ich viere, a koncelebrovali spolu s biskupom Francisom An Shuxinom, ktorý už vstúpil do Vlasteneckého združenia.

Z tohto dôvodu niektorí ľudia hovoria, že pastoračné smernice sú skutočne mocnou zbraňou v rukách vlády, keďže Cirkev v Pao-tingu, lojálna Rímu, sa zrútila. Ale to nie je všetko.

Mnohí kňazi tieto smernice nikdy predtým nevideli, a keď im ich úrady prečítali, podľa svojho ducha ich podpísali s tým, že akceptujú podmienky. Mysleli si, že je to naozaj vôľa Svätej stolice. To však nezmenšilo ich zmätok ani pochybnosti.

Po podpise sa niektorí kňazi nervovo zrútili, iní ľutovali, čo urobili, a reagovali s veľkým smútkom. V niektorých prípadoch kňazov, ktorí vstúpili do oficiálnej cirkvi, ich farníci odmietli a museli sa vrátiť domov a izolovať sa. V dôsledku toho sa diecéza Pao-ting ocitla v nevídanom chaose.

MH

Zdroj: asianews.it, titulný ilustračný obrázok – youtube.com


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!