Boh si vyberá slabých, aby ponížil silných


8. septembra 2020
  Pokladnica viery

Boh vie premôcť komármi a blchami všetkých cisárov a panovníkov sveta. Takto to robieva a tým je jasnejšie, že všetka česť a sláva patrí Jemu. Preto Boh volí slabé prostriedky a nástroje na veľké veci pri obracaní duší. Cirkevné dejiny spomínajú  veľa príkladov obrátenia veľkých hriešnikov, nevercov a kacírov, ktorých mnohí veľmi učení biskupi ani na všeobecných konciloch, kde sa schádza výkvet Cirkvi nemohli obrátiť a o pravde presvedčiť, a naostatok sa obrátili na prosté slová neučeného a obyčajného človeka. Z toho plynie naučenie: nespoliehať sa na seba, ale na Boha a všetku slávu Jemu dať.

sv. Alfonz Rodriguez S.J. – Kresťanská dokonalosť