Biskup Voderholzer ďakuje Františkovi za napomenutie Nemcov - Christianitas

Biskup Voderholzer ďakuje Františkovi za napomenutie Nemcov


25. júla 2022
  Krátke správy - Cirkev Téma mesiaca  


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Som vďačný za toto vyhlásenie,“ uviedol regensburský biskup Rudolf Voderholzer v súvislosti so stanoviskom Svätej stolice k tzv. nemeckej Synodálnej ceste, ktoré bolo zverejnené 21. júla. Vo vyhlásení pre týždenník Tagespost uviedol, že teraz je potrebné „konečne ísť po synodálnej ceste spolu s pápežom, a to znamená: počúvať, hovoriť, radiť sa a modliť sa na základe katolíckej náuky viery, a nie s úmyslom ju zmeniť“.

Regensburský biskup poznamenal, že pápež František bol od začiatku skeptický voči nemeckej „takzvanej synodálnej ceste“. Svoju skepsu formuloval osobne pri viacerých príležitostiach: „Preto napísal láskavé osobné napomenutie (29. júna 2019), preto nechal svojho zástupcu v Nemecku, nuncia, ktorý je odborníkom na synodalitu, aby viackrát jasne zopakoval svoje napomenutie, preto nechal kardinála štátneho sekretára, aby opäť napomenul počas jeho návštevy v Berlíne (29. júna 2021) a preto poveril svojich spolupracovníkov v kúrii, prefekta Kongregácie pre biskupov, prefekta Kongregácie pre náuku viery, prefekta Kongregácie pre klérus, predsedu Rady na podporu jednoty kresťanov a predsedu Rady pre právne texty, aby vyslali usmernenia o vecných otázkach,“ zdôraznil podpredseda doktrinálnej komisie nemeckého episkopátu.

Biskup Voderholzer pripomenul, že všetky tieto signály z Ríma boli, žiaľ, „buď ignorované, alebo reinterpretované, či interpretované opačne“. Nechápe, „ako môže byť niekto teraz „podráždený“ kvôli poslednému vyhláseniu Svätej stolice“.

Regensburský biskup má na mysli vyhlásenie predsedníctva synodálnej cesty k vatikánskemu vyhláseniu. Predseda Nemeckej biskupskej konferencie (DBK), limburský biskup Georg Bätzing, a predsedníčka Ústredného výboru nemeckých katolíkov (ZdK) Irme Stetter-Karpová sa v ňom sťažovali, že predsedníctvo synody nebolo do dnešného dňa pozvané na diskusiu do Vatikánu. „To, že k tejto priamej komunikácii doteraz nedošlo, nás veľmi mrzí,“ napísali.

MH

Zdroj: die-tagespost.de, titulný obrázok – youtube.com


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!