Benedikt XVI. prehovoril! Emeritný pápež spolu s kardinálom Sarahom bránia celibát

pch24.pl
13. januára 2020
  Cirkev  

„Nemôžem mlčať, je potrebné sa ozvať“ – píše spolu s prefektom pre Boží kult a disciplínu sviatostí kardinálom Sarahom emeritný pápež Benedikt XVI. v najnovšej knihe: Z hĺbky našich sŕdc. Kniha vyjde 15.januára 2020. Jej fragmenty prezentuje na svojej stránke parížsky denník Le Figaro.

Ako poznamenávajú svetové agentúry, kniha je reakciou na názory, ktoré sa objavili počas nedávnej amazonskej synody.

„Celibát je nevyhnutný. Nemôžem mlčať. Stretli sme sa počas tých spomínaných mesiacov, keď vo svete rezonovala divná mediálna synoda, ktorá prišla hneď po pravej amazonskej synode. Vyjadrili sme naše idey a naše znepokojenie. Modlili sme sa a tiež rozjímali v mlčaní…“ píšu autori v úvode knihy.

Potom dodávajú: „Kňazský celibát ma veľký význam, aby naša cesta k Bohu zostala základom nášho života. Osobne si myslím, že celibát je darom pre Cirkev a nesúhlasím, že by sme mali dovoliť jeho dobrovoľnosť,“ čítame v predslove. „Kňazstvo prechádza temným obdobím.“

Benedikt XVI. objasňuje, že z každodennej celebrácie Najsvätejšej obety, ktorá predpokladá stály stav služby Bohu, vyplýva, že pre kňaza nie je možný manželský zväzok. Môžeme povedať, že funkcionálna sexuálna abstinencia sa prerodila v ontologickú abstinenciu – a teda celibát nevychádza z pohŕdania telesnosťou a sexuálnosťou. 

Benedikt XVI. tiež pripomína, že Cirkev si vždy cenila manželstvo a považuje ho za Boží dar, ale služba Pánovi si tiež vyžaduje celkové sebadarovanie a preto sa zdá priam nemožné spojiť obidve povolania. Rezignácia na manželstvo, aby sa celkovo mohol kňaz oddať Bohu, je preto kritériom kňazskej služby – dodáva emeritný pápež Benedikt XVI.

Kardinál Sarah tiež objasnil, že celibát, aj keď je niekedy skúškou, rovnako je aj vyslobodením, radosťou a teda zrušiť celibát v kresťanských komunitách, medzi kňazmi, nie je dielom milosrdenstva.