Michal Kretschmer - Christianitas

Články od autora:

Michal Kretschmer - Christianitas

Agenda a spiritualita o. Richarda Rohra nie je kresťanská

Michal Kretschmer

Richard Rohr sa narodil v roku 1943 v americkom štáte Kansas. V roku 1961 sa stal františkánom a v roku 1970 bol vysvätený na kňaza. Žije v blízkosti františkánskej komunity v Albuquerque a je činný ako autor...

Duše v očistci trpia, pokiaľ nebudú očistené

Michal Kretschmer

Prehlásenie učiteľského úradu Cirkvi Apoštolské ani nicejsko – carihradské vyznanie viery neobsahujú zmienku o očistci. Vyznanie viery (ako bolo behom histórie Cirkvi formulované a dopĺňané) prehlasuje okrem základných právd predovšetkým to,...

Očistec a čo o ňom vieme

Michal Kretschmer

Cieľom tohto príspevku je predovšetkým predložiť náuku o existencii a povahe očistca, zhromaždiť a doložiť ju odkazmi na miesta v Svätom písme a dokumentami koncilov katolíckej Cirkvi a pápežov, vrátane niektorých textov cirkevných otcov a teológov....

Kardinál Mindszenty- bojovník proti komunizmu II.

Michal Kretschmer

V Ríme, vo Viedni a na pastoračných cestách V septembri 1971 obdržal kardinál amnestiu od maďarskej vlády. Nebolo to však dôsledkom povoľnosti Vatikánu, ale skôr to bolo výsledkom aktivít USA, ktoré sa...

Kardinál Mindszenty- bojovník proti komunizmu I.

Michal Kretschmer

Nasledujúci text sa sústreďuje na obdobie života kardinála Mindszentyho od doby, keď mu bolo poskytnuté útočisko na americkom veľvyslanectve v Budapešti, po jeho odvolanie z arcibiskupského úradu, pápežom Pavlom VI. Najprv...