Grzegorz Kucharczyk - Christianitas

Články od autora:

Grzegorz Kucharczyk - Christianitas

Kríza rodiny nie je vecou náhody

Grzegorz Kucharczyk

Duchovná a intelektuálna kríza Cirkvi sa preniesla do krízy celej civilizácie zrodenej „v tieni katedrál“, a ovplyvnila kresťanskú víziu rodiny v spoločnosti a v kultúrnej sfére. G. K. Chesterton...

Totalitarizmus ideológie LGBT

Grzegorz Kucharczyk

Pederastia a tzv. homosexuálny životný štýl mali byť revolučným baranidlom, ktorý pripravoval pôdu pre nové Nemecko. Americký publicista a neokonzervatívny spisovateľ Jonah Goldberg vo svojom bestselleri Liberálny fašizmus si...

Otcovia ideológií gender / LGBT

Grzegorz Kucharczyk

Marx navrhoval ničenie rodín, ale až Sigmund Freud urobil rozhodujúci krok pri „reformovaní“ spoločenského života sexualitou. Jeho idey sa rozšírili v USA, kde napokon začala rebélia generácie ’68. Už...

Čierni Vikingovia v Grónsku a Kanade?

Grzegorz Kucharczyk

Kto neverí v Boha, uverí všetkému – táto myšlienka nebola nikdy pravdivejšia než v 21. storočí. Veď koľko ľudí po tom, ako odmietli Boha, je ochotných prijať každú poveru,...

Liberálny Kulturkampf. Preč s biskupmi!

Grzegorz Kucharczyk

pokračovanie I. časti – Revolučný model odluky Cirkvi od štátu. Na ceste k totalitarizmu 19. storočie prevzalo dedičstvo Francúzskej revolúcie a pokračovalo v jeho rozmnožovaní v oblasti bezohľadného vylučovania...

Revolučný model odluky Cirkvi od štátu. Na ceste k totalitarizmu

Grzegorz Kucharczyk

Katolícky model odluky Cirkvi od štátu, vybojovaný na prelome 11. a 12. storočia pápežmi, ktorí uviedli do života tzv. gregoriánske reformy, sa začal drobiť v období reformačných otrasov a...

Katolík v Bielom dome? Pokojne, je to len CINO…

Grzegorz Kucharczyk

Keby sa na konci 19. storočia stal katolík hlavou protestantskej veľmoci, bol by to dôvod na veľkú radosť a nádej pre celý katolícky svet. Na začiatku 21. storočia to však...

Fašizmus ako krajná pravica? Kto je autorom výroku: Socializmus mám v krvi?

Grzegorz Kucharczyk

Socializmus mám v krvi. Kto to povedal? Radikálny aktivista Kominterny? Kdeže! Sú to slová Benita Mussoliniho, zakladateľa fašistického hnutia. Dá sa povedať, že Mussolini nasiakol socializmom už doma, v rodine....

Nihilizmus a bezbožnosť – najväčšie nešťastia. S. Hawking by sa dnes asi nenarodil

Grzegorz Kucharczyk

Prečo začala liberálna šelma zavýjať? Pretože pravda o potratoch demaskuje všetkých „liberálnych priaznivcov tolerancie a pokroku“, ktorí vo svojej agresivite začali útočiť už aj na katolícke chrámy v Poľsku....

Zásnuby mafie s lóžami. Zjednotenie Talianska

Grzegorz Kucharczyk

Pred jeden a pol storočím, dňa 20. septembra 1870, piemontské vojsko obsadilo Rím – posledný a najdôležitejší fragment pápežského štátu, ktorý existoval viac ako tisíc rokov. Týmto spôsobom éra...

PODCAST / Od presadzovania tézy „každý si môže robiť čo chce“, až k modernému ateizmu

Grzegorz Kucharczyk

Intelektuálny ateizmus, nesúci sa v znamení zámerného odmietania Boha má svoje jednoznačné obmedzenia a veľmi svojvoľný charakter. Podľa arcibiskupa Fultona Sheena, „len ľudia dobrej vôle sa môžu stať Božími...

Svastika proti krížu

Grzegorz Kucharczyk

Národná socialistická ideológia sa často prezentuje ako ideológia „krajnej pravice“, niekedy sa dokonca tvrdí, že nacistický program vyrástol z kresťanského kultúrneho dedičstva, ktorého charakteristickou črtou bol antisemitizmus. Všetky tieto...

II. vatikánsky koncil – neodvolateľná kríza? Pravdu mal abp. Fulton Sheen

Grzegorz Kucharczyk

Pre každého, kto čítal Iota unum Romana Ameria, dielo profesora Roberta de Matteiho II. vatikánsky koncil, alebo pozná eseje arcibiskupa Vigana o II. vatikánskom koncile nepovieme teraz nič prekvapujúce....

Odmietanie racionálnych dôkazov existencie Boha – expanzia fideizmu

Grzegorz Kucharczyk

Fideizmus je učenie, ktoré sa spolieha výlučne na vieru a odmieta racionálne dôkazy existencie Boha. Fideistický prístup je rozšírený najmä v protestantskom prostredí a ide o typ slepej viery,...

Boj o ducha a kultúru – Thomas Molnar

Grzegorz Kucharczyk

20. júla 2010 zomrel Thomas Molnar, popri R. Kirkovi, F. Wilhelmsenovi, L. Brentovi Bozellovi, jeden z najvýraznejších predstaviteľov amerických paleokonzervatívcov, ktorých v päťdesiatych rokoch minulého storočia nazvali “novými konzervatívcami”...

Kríza kňazstva a rozumu

Grzegorz Kucharczyk

Aký je duchovný, morálny a intelektuálny stav kňazstva, taký je stav kľúčových oblastí našej civilizácie. Inak to ani nemôže byť, pretože naša civilizácia vyrástla ako vedľajší produkt evanjelizačného diela Cirkvi...

Zmeny v modlitbe “Otče náš” a pýcha “trpaslíkov“

Grzegorz Kucharczyk

Pred päťdesiatimi rokmi sme sa dozvedeli, že Cirkev po stáročia spravovala sväté tajomstvá viery „nesprávnym“ spôsobom, ktorý nebol dostatočne „prispôsobený potrebám ľudí“. Prišli ľudia, ktorí videli to, čo si...