Arcibiskup z Peru šokoval v predvianočnej kázni: Kristus nepriniesol obetu a bol „laik“ - Christianitas

Arcibiskup z Peru šokoval v predvianočnej kázni: Kristus nepriniesol obetu a bol „laik“


28. decembra 2021
  Krátke správy - Cirkev


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Arcibiskup Carlos Castillo Mattasoglio, metropolita v hlavnom peruánskom meste Lima, sa v minulosti už stal známym vystavením pohanskej bohyne Pachamama v limskej katedrále. Teraz prišiel počas predvianočnej kázne s ešte šokujúcejšími „podnetmi“. Predložil koncepciu, podľa ktorej Kristus bol obyčajný „laik“ a nie Veľkňaz, ako učí katolícka Cirkev. Zároveň uviedol, že: „Ježiš nezomrel ako celopalná obeta, Ježiš zomrel zavraždený, ako laik.“

Za týmto provokujúcim tvrdením sa črtá nový trend účasti laikov na riadení Cirkvi, ktorý sa arcibiskup snaží vehementne presadzovať vo svojej diecéze. V auguste vyhlásil vytvorenie takej Cirkvi, ktorá by bola „bližšie k ľudu“ a „rovnejšia“, kde by mali klerici odovzdať svoje právomoci nad katolíckymi farnosťami laikom.

V tomto duchu sa snažil poprieť kňazstvo Ježiša Krista a spraviť z Neho reprezentanta súčasnej laicizácie Cirkvi, ktorý zomiera „zavraždený ako laik“, s dodatkom, že na to sa „rozhodne nereagovať pomstou a prijme kríž, aby nám dal znamenie života“.

A zomiera ako laik, ktorý dáva ľudstvu nádej, zomiera ako človek, ako ste vy všetci tu a my tiež, pretože nemôžeme byť kňazmi bez toho, aby sme najprv nepokrstili laikov,“ pokračoval arcibiskup Mattasoglio.

Autor homílie sa pri prezentácii svojich názorov dokonca odvolal na obsah Starého zákona a okolnosti narodenia Pána Ježiša, keď uviedol, že Pán sľúbil Izraelu, že z jeho ľudu (čiže podľa arcibiskupa z „laikov“) „vyrastie ratolesť, ktorá bude Spasiteľom“ a preto vlastne museli kňazi mojžišovského náboženstva prežiť sklamanie, pretože česť privítať Narodeného nepripadla im, kňazom, ale laikom.

Za touto koncepciou sa dá ľahko rozpoznať protestantská tendencia odmietania sviatostného kňazstva v Cirkvi, ktorá bola s poukazovaním na starozákonné kňazstvo, odmietajúce Spasiteľa Ježiša Krista a jeho údajnú paralelu s katolíckym klerikalizmom, permanentne od 16. storočia predkladaná protestantmi proti katolíckej Cirkvi.

Na záver arcibiskup uviedol šokujúce „proroctvo“: „Hovorím to aj našim kolegom kňazom tu. Sme služobníkmi Božieho ľudu, aby sa medzi vami objavil niekto, kto je nádejou, tak ako je nádejou Ježiš.“

BM

Zdroj: catholicnewsagency.com, pch24, titulný obrázok – wikimedia commons


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!