Archa zmluvy a zázraky, ktoré Boh učinil na potvrdenie Zákona - Christianitas

Archa zmluvy a zázraky, ktoré Boh učinil na potvrdenie Zákona


30. júla 2021
  Pokladnica viery

Boží zákon, ohlásený na Hore ústami anjelov, bol napísaný na dve kamenné dosky a uložený do archy zmluvy, ktorá sa volá aj archou svedectva, lebo mala svedčiť o zmluve Boha s národom. S archou putoval národ na púšti, vedený v noci ohnivým stĺpom a vo dne stĺpom z oblakov.

Okrem tohto znaku bolo aj mnoho iných znakov pri arche zmluvy. Pri vstupe do zasľúbenej zeme sa rieka Jordán rozostúpila a národ prešiel suchou nohou. Mesto Jericho spadlo bez boja, keď prešiel ľud s archou sedem ráz okolo mesta. Keď nepriatelia zajali archu a postavili vo svojom chráme vedľa svojho boha Dagona, na druhý deň našli Dagona na zemi pred archou.

Tieto a viaceré iné veci Boh učinil skrze archu na potvrdenie viery v jediného Boha. Platonici tvrdili, že Božia prozreteľnosť riadi svet aj teraz, čo dokazovali krásou nielen ľudských, ale aj zvieracích tiel, ba aj na rastlinách. O čo zjavnejšie sú však spomínané božské dôkazy, ktorými sa vlastne potvrdilo, že obety prinášané jedinému Bohu sú správne a že je určený čas, keď aj tieto obety pominú a ustúpia obete dokonalej.

Obetami dal Boh najavo, že ich nežiada pre seba, akoby jeho samého obety povyšovali, ale aby nás povzbudil k tomu, čo nám osoží, totiž, aby sme ho správne ctili, aby sme sa tak väčšmi rozpaľovali láskou k nemu.

Svätý Augustín – Boží štát


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!