AKTUÁLNE ZO SYNODY: Synodálni otcovia čakajú na „vyriešenie otázky diakonátu žien“ - Christianitas

AKTUÁLNE ZO SYNODY: Synodálni otcovia čakajú na „vyriešenie otázky diakonátu žien“

Krystian Kratiuk
28. októbra 2019
  Cirkev  

Počas Amazonskej synody sa roli žien venovalo veľa priestoru. Synodálni otcovia ju zdôraznili aj v záverečnom dokumente, keď spomínajú návrh na zriadenie trvalého diakonátu žien.

Zdroj: reddit.com

Bod 103 súhrnného dokumentu synody podporilo 137 synodálnych synodov, proti bolo 30. Je to druhý najkontroverznejší bod v dokumente, hneď po bode, v ktorom sa navrhuje vysväcovanie ženatých mužov za kňazov.

Ako čítame v dokumente, „z mnohých konzultácií v amazonskom regióne jasne vyplynula kľúčová rola, ktorú v tamojšej Cirkvi zohrávajú ženy rehoľníčky i laičky. Počas týchto konzultácií často zaznievala požiadavka o zriadenie trvalého diakonátu pre ženy. Preto synoda tejto téme venovala patričnú pozornosť.“

Synodálni otcovia pripomenuli, že „už v roku 2016 pápež František menoval komisiu pre skúmanie diakonátu žien, ktorá oznámila výsledok svojho skúmania služby diakonátu žien v prvých storočiach Cirkvi a aké to nesie so sebou dôsledky pre dnešok. Preto by sme sa chceli s komisiou podeliť o naše postrehy, skúsenosti a úvahy a budeme čakať na výsledky.“

Počas synody sa veľa hovorilo o úlohe žien v Cirkvi, preto neprekvapuje, že sa jej venovalo veľa priestoru aj v záverečnom dokumente. V jednom zo svojich bodov (92) synodálni otcovia požadujú väčšiu úlohu žien v „rozhodovacom procese“ v Cirkvi, kým podľa bodu (95) je „naliehavé, aby Cirkev v Amazónii podporovala a spravodlivým spôsobom zverovala služby mužom i ženám“. Je to však misia v súlade s posolstvom Druhého vatikánskeho koncilu, čiže misia laikov.

Pápež František sa má v priebehu najbližších týždňov zaoberať všetkými návrhmi synodálnych otcov. Vatikán oznámil, že do konca tohto roku Svätý Otec zverejní posynodálnu apoštolskú exhortáciu.  

Treba dodať, že v záverečnom dokumente spomínaná komisia menovaná pápežom Františkom pre skúmanie diakonátu žien ukončila svoju činnosť v júni 2018. Jej zriadenie od začiatku vyvolalo mnoho kontroverzií, pretože diakonát je najnižší stupeň svätenia a svätý Ján Pavol II. autoritatívnym spôsobom vyhlásil, že je rezervovaná iba mužom. V Apoštolskom liste Ordinatio sacerdotalis z roku 1994 napísal: „A preto, aby sa odstránila akákoľvek pochybnosť v takej veľmi dôležitej veci, týkajúcej sa samej božskej konštitúcie Cirkvi, mocou svojho úradu “posilňovať bratov” (porov. Lk 22,32) vyhlasujem, že Cirkev nijako nemá moc udeľovať kňazskú vysviacku ženám a že toto rozhodnutie majú s definitívnou platnosťou prijať všetci veriaci Cirkvi“. 

Najnovšie články

Sv. Melor, mučeník

„Nezaujímavá“ svätica z Lisieux: Malá Terezka a čo ste o nej nevedeli

Týždeň na Slovensku

„Anklopfzeremonie“ alebo pohľad do habsburských pohrebných rituálov