Ako bojovať proti pokušeniam - Christianitas

Ako bojovať proti pokušeniam

Jozef Domin
4. mája 2020
  Cirkev

Pokušenia sú každodenným problémom, s ktorým nemusia zápasiť len bežní veriaci, ale s ktorými zápasili aj svätci. Diabol pokúšal aj Božieho Syna, ktorý vzal na seba ľudskú prirodzenosť a ktorý nám ukázal cestu, po ktorej treba v boji s pokušeniami kráčať. Svätý Augustín tvrdí, že počas celého nášho života si vyberáme medzi Božím kráľovstvom a satanom, pokušenia sú skúškami, ako sa rozhodneme a čomu dáme prednosť. Aj keď padneme a pokušeniu podľahneme, dôležité je znova sa postaviť, vyspovedať sa a pokračovať v boji proti pokušeniam, ktorý trvá počas celého nášho života. Katolík musí ale vedieť ako s pokušením bojovať a aké zbrane v boji s pokušením použiť.

Menšie pokušenia odporúča svätý Augustín prehliadať s pohŕdaním a chladom. Ten, kto kladie silný odpor aj tým najmenším pokušeniam, zbytočne vyčerpáva svoju silu a unavuje dušu. Pokušenia sú podobne ako hriechy rôzneho stupňa. Kto vyčerpáva svoju duševnú silu a energiu, v konečnom dôsledku dlhodobo oslabuje svoje možnosti boja proti diablovi.

Pokušenie sa môže sformovať v rôznych podobách a intenzite. Pri slabých pokušeniach takisto Svätý František Saleský hovorí: „Aj keď fúka vietor, netreba vnímať šuchot lístia ako rinčanie zbraní”. Drobné pokušenia môžeme vnímať ako drobný hmyz, ktorý nás síce môže rozrušiť, ale nemôže nám ublížiť, ak sme ochotní poslúchať Boha a jeho príkazy. Svätý František Saleský, podobne ako svätý Augustín, odporúča odstrániť tieto pokušenia pohŕdaním a chladom. Svätý Augustín takisto hovorí, že pokušenie je ako štekot zúrivého psa. Treba byť na pozore, štekot však neubližuje. Ubližuje vedomý hriech, to sú zuby diabla, ktoré bolestne zasiahnu človeka.

Aj Sv. Ján Klimakus hovorí, že proti rôznym pokušeniam nemáme postupovať rovnako. Hriechy a pokušenia rozdeľuje na dve skupiny. Do prvej skupiny patria: hnev, nenávisť, závisť, pomstychtivosť, netrpezlivosť, rozhorčenosť, trpkosť srdca, smútok, zvada a iné podobné. Proti týmto hriechom bojujeme tým, že si ich zošklivujeme a snažíme sa konať opačné skutky ako tie, ku ktorým nás pokušenia nabádajú. Proti hnevu bojujeme pokojom, proti nenávisti láskou, proti závisti dobrosrdečnosťou, proti pomstychtivosti milosrdenstvom, proti smútku radosťou. 

Iné, oveľa nebezpečnejšie pokušenia súvisia s telesnými rozkošami a nabádajú nás k hriechom ako obžerstvo, opilstvo, roztopašná zábava, necudnosť a i. Čo sa týka zmyselných hriechov, čím viac sa na ne sústredíme, tým viac nás priťahujú. Bojovať proti nim treba tak, že sa vyhýbame príležitosti k hriechu a od pokušení odvraciame našu pozornosť.

V podobnom duchu učia aj sv. Cassian a sv. Bonaventúra. Tí takisto odporúčajú aktívne a cieľavedome sa cvičiť v boji proti pokušeniam 1. skupiny používaním opačného prístupu (ak sa nás zmocní hnev, reagujme láskavosťou).

Obaja svätci však dôrazne odporúčajú v prípade zmyselných pokušení spôsob pestovania si aktívnej obrany nevyužívať, pretože tieto hriechy sú nebezpečne spojené s človekom a diabol tieto pokušenia majstrovsky ovláda!!!

Pri zmyselných pokušeniach treba okamžite tieto pokušenia odmietnuť, siahnuť po modlitbách a zaujať aktívny odpor. Platí, že pokiaľ je nepriateľ pred dverami domu, je ľahšie s ním bojovať, ako vtedy, keď do domu vstúpi. Iskru je ľahšie uhasiť ako veľký plameň. Diabol je v pokúšaní vytrvalý a útočí neustále. Pomáha modlitba, znamenie Kríža, svätená voda a strelné modlitby. 

V životopisoch svätých otcov sa v jednom z príbehov o svätom Pachomiusovi hovorí, že raz sa mu diabol zjavil v podobe krásnej ženy. Svätý Pachomius útokom diabla nielenže odolal, ale ho dokonca prinútil prezradiť časť diablovej stratégie a taktiky. Sám diabol priznal, že ten, kto diablovi povoľuje v pokušeniach, toho diabol neustále vábi na hriech, pretože ráta s tým, že ho v čase slabosti zdolá. Ak sa však človek rozhodne odmietnuť myšlienky a obrazy, ktoré v jeho podvedomí diabol vzbudzuje, pred tým sa pokušenia rozplynú ako dym.

Sväté písmo odporúča modlitbu ako obzvlášť účinný prostriedok v pokušeniach. Sám Ježiš nám to kladie na srdce v Evanjeliu (Mt 26, 41). 41 “Bedlite a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia.“ Nezabúdajme, že Boh nám pomáha v boji proti pokušeniam a takisto hriechom.

Svätý Kasián Egyptský odporúča v boji proti pokušeniam, okrem modlitby, začať aktívne pracovať. Svojim nasledovníkom neustále opakoval: „Nech ťa diabol nikdy nenájde bez práce”. Svätý Anton tvrdil, že keď sa človek nevládze modliť, nech začne pracovať a zaoberá sa aktívnou a užitočnou činnosťou, vtedy nemá diabol ako podsúvať človeku pokušenia. Práca prečistí myseľ a umožní človeku znova sa sústrediť na modlitbu. Človek nech sa modlí, pracuje, dôveruje Bohu a nikdy mu nebude chýbať Božia pomoc.

Sv. Bernard hovorí, že keď chce diabol niekomu škodiť, najprv skúma jeho povahu a náklonnosti. Na rozdiel od Boha nevidí priamo do srdca človeka, samozrejme, ak mu človek sám túto možnosť nedá a neotvorí mu dvere do svojej duše. Diabol môže pozorovať len ľudské činy a na ich základe predpokladať, aké je slabé miesto človeka. Diabol postupuje ako dobrý vojvodca – tam kde je človek najviac zraniteľný a slabý, tam ho aj napadne. Tých, čo sú tichej povahy, napáda nečistými a ctibažnými pokušeniami; tých, čo majú ostrejšiu povahu, pokušeniami hnevu, pýchy a netrpezlivosti.

Veľmi dôležitou pomocou v boji proti pokušeniam je svätá spoveď. Kňaz dáva dobré rady na boj proti pokušeniam a hriechu. Traduje sa príbeh z obdobia cirkevných otcov, ktorý sa zachoval vo viacerých podobách, o pustovníkovi, ktorého celý život napádali nečisté a rúhavé myšlienky. Pustovník kvôli tomu veľmi trpel a celý čas sa obával zatratenia.

Takmer po 20-tich rokoch opustil svoje miesto izolácie, kde žil, vyhľadal kňaza a zveril sa mu svojimi nečistými a blasfemickými myšlienkami. Veľmi ho prekvapilo, keď mu kňaz dal rozhrešenie, pustovník sa totiž obával, že celý čas už bol jednou nohou v pekle. Skúsený kňaz mu ale vysvetlil, že keďže nemal z nečistých a rúhavých myšlienok žiadnu radosť, len duševné trápenie a muky, neboli to jeho myšlienky, ale boli to útoky diabla. Diabol ho pokúšal a snažil sa ho dohnať k zúfalstvu a vzbudiť v pustovníkovi dojem, že Boh ho opustil. Kňaz takisto poučil pustovníka, ako na tieto pokušenia diabla reagovať, a naučil ho formulku: „Nech na teba zlý duch padne táto kliatba, ja to nechcem, ja verím v to, čo učí svätá Cirkev a radšej umriem, ako by som mal uraziť Boha”.  V budúcnosti už pustovník svätú spoveď nezanedbával, zvýšil intenzitu svätých spovedí a útoky diabla ustali.


Svätá spoveď, Eucharistia, modlitba a práca sú najlepšími pomocníkmi v boji proti pokušeniam a úkladom diabla.

Najnovšie články

Byzantský mystik Gregor Palama vo svetle katolíckej viery (Druhá časť)

Nominalizmus a jeho důsledky – VI

Slovenský konzervativizmus už nepotrebuje diskusie, potrebuje kontrarevolúciu

Katolícky ateizmus – najnebezpečnejšia forma modernizmu?