7 dní meditácií k slávnosti sv. Jozefa od sv. Alfonza Mariu de Liguoriho, 3. deň - Christianitas

7 dní meditácií k slávnosti sv. Jozefa od sv. Alfonza Mariu de Liguoriho, 3. deň

vdp. Radovan Rajčák a vdp. Ľubomír Urbančok
15. marca 2022
  Cirkev Podcasty


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Na tretí deň rozjímania nás necháva sv. Alfonz pozerať na poslušnosť sv. Jozefa Božej vôli, ktorý na pokyn anjela odchádza po dlhých siedmich rokoch z Egypta, aby sa vrátil s Božským Vykupiteľom a Pannou Máriou do svojej domoviny. Aká únavná bola táto cesta pre neho i pre Máriu, no ako trpel sv. Jozef zvlášť vo chvíľach, kedy videl nesmiernu únavu malého sedemročného Ježiša, ktorý musel túto cestu prekonať na vlastných nohách!

Po dňoch radosti v Nazarete sa vybrala Sv. Rodina do Jeruzalema podľa predpisu Zákona. Tu sv. Patriarcha zažíva veľkú úzkosť, nespavosť a bôľ zo straty Ježiša, ktorého nemohli spolu s Máriou tri dni nájsť. Všetko však prijímal odovzdaný do Božích rúk. O to väčšia bola jeho radosť, keď ho konečne našli v Chráme.


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!