10 veršov zo Žalmov na ktoré môžeme upriamiť pozornosť v prípade životných ťažkostí

Branislav Krasnovský
13. júna 2020
  Cirkev

V živote kresťana majú ťažkosti svoje nezastupiteľné miesto. Ťažkosti sú bežnou súčasťou života a každý si musí niesť svoj kríž, nikto nemá raj na Zemi. Boh nám v Svätom Písme jasne hovorí, že ťažkosti a problémy budeme mať, aj keď žijeme s ním a v duchu Evanjelia. Vo svojej dobrote nám však milostivý Boh vždy udelí len taký kríž, aký sme schopní uniesť.

V prípade keď sa dostaneme do ťažkej životnej situácie je samozrejmosťou, že sa veriaci katolík s dôverou obracia k trojjedinému Bohu. Okrem oficiálnych modlitieb a súkromných prosieb mnohí siahnu po Svätom Písme, v ktorom hľadajú útechu.

Väčšina ľudí, keď sa ocitne v ťažkostiach, môže sa začať obávať najhoršieho. Netreba však zabúdať, že každá skúška je len dočasná a Boh sa teší, keď ňou úspešne prejdeme. Boh chce, aby sme so skúšky vyšli očistení a silnejší. Myslime na to, aby sme potom neľutovali, že sme počas skúšky niečo zanedbali a nenaučili sa to, čo sme sa z nej mohli naučiť.

Sväté Písmo obsahuje množstvo rád, ktoré sa stávajú v ťažkej životnej situácii  pre veriacich inšpiráciou a duchovnou potechou a ktoré približujú veriaceho katolíka bližšie k Bohu. Kto sa ocitne v ťažkostiach, môže nájsť útechu v nasledujúcich 10 veršoch zo Žalmov.

1. K Pánovi som volal vo svojom súžení a on ma vyslyšal. /Žalm 120,1/

2. Pán je moja pomoc a môj ochranca. V neho dúfalo moje srdce a prišla mi pomoc; zaplesalo moje srdce a za to mu spevom ďakujem. /Žalm 28,7/

3. Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené, a zachraňuje zlomených na duchu. /Žalm 34,19/

4. Prečo si smutná, duša moja? A prečo sa chveješ? Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť, moju spásu a môjho Boha. /Žalm 42,6/

5. Iba v Bohu spočiň duša moja, lebo len on mi dáva nádej. Iba on je moje útočište a moja spása, moja opora, nezakolíšem sa. V Bohu je moja spása i sláva; Boh je moja sila a v Bohu je moje útočište. /Žalm 62,6-8/

6. Svoj zrak upieram na vrchy: príde mi odtiaľ pomoc? Pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem. /Žalm 121,1-2/

7. Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. /Žalm 107,1/

8. Zľutuj sa, Pane, nado mnou, lebo som nevládny, uzdrav ma, Pane, lebo sa mi kosti chvejú. /Žalm 6,3/

9. Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava, povie Pánovi: “Ty si moje útočište a pevnosť moja; v tebe mám dôveru, Bože môj.” /Žalm 91,10-11/

10. Zhliadni na mňa a vyslyš ma, Pane, Bože môj, daj svetlo mojim očiam, aby som v smrti nezaspal, aby nemohol povedať môj nepriateľ: “Premohol som ho;” aby tí, čo ma sužujú, nezajasali, že som upadol. Lenže ja dúfam v tvoje milosrdenstvo, moje srdce sa teší z tvojej pomoci. Budem spievať Pánovi, že ma zahŕňa dobrodeniami. /Žalm 13, 4-6/