10 najkrajších citátov Matky Terezy

Branislav Krasnovský
13. júna 2020
  Cirkev

Matka Tereza, vlastným menom Agnes Gonxha Bojaxhiu /1910-1997/ pochádzala z albánskej rodiny, jej matka bola hlboko veriacia žena. V roku 1928 vstúpila k loretským sestrám v Dubline v Írsku a ako rádová sestra pôsobila v Indii, večné sľuby zložila v roku 1937, kedy aj prijala meno Tereza.

Keď v roku 1946 cestovala indickým vlakom, pocítila silné volanie k práci medzi tými najúbohejšími a najbezbrannejšími. Stala sa zakladateľkou kongregácie, ktorá zbierala po uliciach zomierajúcich od hladu alebo chorôb, bez ohľadu na vek, alebo príslušnosť k niektorej z indických kást.

Suvisiaci článok

Teologicky nekorektne: Otvorme si oči a buďme realisti!

Postupne sa Misionárky lásky Matky Terezy udomácnili na všetkých kontinentoch, v roku 1979 dostala Nobelovu cenu za mier a misionárky Matky Terezy sa dokonca udomácnili aj v Juhoslávii, ktorá bola súčasťou sovietskeho bloku. Po páde komunizmu sa misionárky Matky Terezy rozšírili aj v ZSSR a Číne. Misionárky lásky sa dlhodobo starajú aj o chorých na AIDS.

Matku Terezu spájalo hlboké citové puto s pápežom Jánom Pavlom II. Keď umrela, prišli sa s ňou rozlúčiť a vzdať jej poctu milióny ľudí, vrátane najvyšších štátnych a cirkevných predstaviteľov. Pápež Ján Pavol II. dňa 19.10.2003 vyhlásil Matku Terezu za blahoslavenú, kanonizoval ju pápež František dňa 4. septembra 2016.

Veľa ľudí sa pýta ako môžu spraviť svet lepším miestom a ako pomôcť budovať lepšej a spravodlivejšej spoločnosti. Aktivite sa medze nekladú, Matka Tereza podobne ako väčšina iných svätcov vždy hovorievala, že človek má rásť a pôsobiť v duchu Evanjelia tam, kde ho Boh zasadil. Nemusí každý hneď vstupovať do kontemplatívneho rádu, alebo sa venovať charite. Veľakrát postačí v duchu lásky podať pomocnú ruku blízkemu, dobre poradiť, ale často stačí len s pochopením si blízkeho vypočuť a ukázať, že mu stojíte na blízku.

Matka Tereza počas svojho života rozdávala plnými priehrštiami dobré kresťanské rady, ktoré keď sa aplikovali do života, robili ľudí šťastnejšími. Niektoré z týchto rád a výrokov Matky Terezy prinášame.

Kedysi som verila, že modlitby menia veci, ale teraz viem, že modlitby menia nás a my meníme veci.

Ak súdite ľudí, nemáte čas ich milovať.

Malé veci urobené s veľkou láskou zmenia svet.

Tvoj pravý charakter je najpresnejšie poznať podľa toho, ako sa správaš k tým, čo pre teba nemôžu nič spraviť.

Vždy keď sa na niekoho usmievaš, je to skutok lásky, ktorý je obdarovaním iného nádhernou vecou.

Všetko čo robíme je iba kvapka mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.

Musím priznať, že sa mi veľmi páčia psy, ale nemôžem zniesť, keď pes zaberá miesto dieťaťu.

Človek nežije iba z lásky, ktorú prijíma, ale hlavne z tej, ktorú daruje.

Telesné choroby vieme liečiť liekmi, ale jediným liekom na samotu, zúfalstvo a beznádej je láska. Veľa ľudí na svete zomiera pre kúsok chleba, ale oveľa viac ich zomiera od túžby po troške lásky.

Všade kam prídete, šírte lásku. Predovšetkým vo vlastnom dome, dajte lásku svojím deťom, manželovi, manželke, susedom blízkym…. Nech každý s kým sa stretnete odchádza od vás lepší a šťastnejší. Buďte živým vyjadrením Božej láskavosti, noste ju vo svojej tvári, očiach, úsmeve, vo svojom pozdrave….