Zvláštne pozadie homosexuálneho pornopriemyslu a jeho „úctyhodní“ majitelia

Branislav Michalka
21. júla 2021
  Spoločnosť

Zdroj: wikimedia commons

Bežná fotografia manželského páru Barryho a Karen Masonovcov vyvolá možno úsmev na tvári. Postarší pár stredostavovských Američanov, oblečený s príznačným nevkusom do havajskej košele, tesilových nohavíc a rozťahaného trička, sediaci na sedačke v obývacej izbe. Typy, ktoré Európania bežne stretávajú v historických centrách svojich miest, medzi skupinkami turistov. Symbolické vyjadrenie zvyškov usporiadanej americkej spoločnosti.

V skutočnosti sú manželia Masonovci majitelia prestížneho obchodu s homosexuálnou pornografiou, na ktorej zarábali celé desaťročia zaujímavé čiastky peňazí. Názov Circus of Books, ktorým pomenovali svoju gay porno inštitúciu, sa podľa liberálov stal v 80. rokoch symbolom homosexuálnej komunity v Los Angeles. Podnik prevádzkovali 37 rokov a zatvorili ho v roku 2019. V ich podniku, ktorý sa nachádzal v blízkosti Hollywoodu, na povestnom bulvári Santa Monica, sa predávali knihy, videokazety, CD nosiče a erotické pomôcky.

S touto ostentatívnou podporou morálnej deštrukcie spoločnosti a presadzovania zvrátenosti však ostro kontrastuje nielen malomestský vzhľad manželskej dvojice majiteľov, ale aj ich rodinný život. Manželia viedli usporiadanú domácnosť s tromi deťmi, ktorej chod a nastavenie vykazoval skôr známky konzervatívnych stereotypov, než bohémskej revolty.

O tomto na prvý pohľad banálnom manželskom páre natočila spoločnosť Netflix v roku 2019 dokumentárny film, ktorý portál Mirror nazval „silným príbehom židovského páru, ktorý tajne predával gay porno“.1 Film natočila ich dcéra Rachel.

Podľa svedectva dcéry Rachel vyžadovali rodičia od detí vzorné správanie, nadpriemerné výsledky v škole a navyše pravidelné navštevovanie synagógy. Dcéra tento paradox komentuje s vedomím rozporuplnosti takéhoto konania: „Pochopte to, ja som musela s matkou zápasiť kvôli nafarbeným vlasom a oni zatiaľ predávali hardcore porno videá.“ Všetky tri deti, podľa ich tvrdenia, vyrastali v presvedčení, že rodičia prevádzkujú bežné kníhkupectvo.

Táto zvláštna nezrovnalosť medzi tým, ako manželia Masonovci dopriali svojej rodine a deťom všetky konzervatívne predsudky, umocnené zrejme pri návštevách synagógy aj vyznávaním náboženstva, ktoré v mojžišovských pravidlách Starého zákona trestalo dokonanú homosexualitu smrťou, a ich snahou podporovať a šíriť v spoločnosti diametrálne odlišné amorálnosti, vyvoláva nepríjemné otázky o morálnej dvojtvárnosti a predovšetkým o celkovej motivácii takého konania.

Pokiaľ si boli pri svojich deťoch a rodine jasne vedomí toho čo je dobré (a vyžadovali to pod poslušnosťou), ako to, že sa nesnažili zachovať rovnaké princípy aj v spoločnosti? Vnímali okolitú spoločnosť ako niečo diametrálne odlišné od svojho najbližšieho okolia a preto nehodné podobných princípov, aké udržiavali doma?

V pornografickom priemysle nepredstavujú manželia Masonovci nejaký výnimočný úkaz. V určitých amerických kruhoch je považovaný obchod s pornografiou za rovnako úctyhodný a bežný druh obchodu ako každý iný, pričom sa môžeme medzi týmito „úctyhodnými“ podnikateľmi stretnúť aj s rodinami, ktoré sa snažia uchovať si výrazné konzervatívne hodnoty prostredia, z ktorého vzišli.

Podľa portálu Mirror dokumentárny film spoločnosti Netflixvrhá svetlo na komplexný vzťah, ktorý pár prežíval v židovskej komunite a na to, čo to v skutočnosti znamenalo viesť v 80. rokoch v Amerike pornografickú inštitúciu“. Čo to teda znamenalo „v skutočnosti“? Znamenalo to šíriť ultraliberálne hodnoty v spoločnosti a v úzkom kruhu presadzovať tradičnú rodinu? Nie je to trochu zvláštne? Portál Wired uviedol v recenzii filmu o Karen Masonovej, že „jej náboženský život, ako členky losangeleskej židovskej komunity, bol v priamom rozpore s jej profesionálnymi skúsenosťami – objednávanie hromadných zásielok DVD a erotických pomôcok a ich predaj mužským zákazníkom – pričom obe stránky boli udržiavané pokiaľ možno, oddelene“.2

Na rodinnej fotografii Masonovcov z 80. rokov môžeme vidieť štandardnú americkú rodinu z éry prezidenta Reagana. Opäť ten istý americký nevkus v obliekaní, ktorý navodzuje atmosféru priemernej stredostavovskej rodiny, dvaja synovia (Micah a Joshua) a dcéra, všetci usmiati a vôbec nenavodzujúci dojem, žeby mali niečo spoločné s homosexuálnou subkultúrou.

Ako potom vysvetliť, že v 90. rokoch manželia Masonovci prevádzkovali jeden zo svojich obchodov neďaleko školy v Sherman Oaks a až úradné rozhodnutie ich donútilo tento obchod zavrieť? To, čo dopriali svojim deťom, zrejme neboli ochotní dopriať deťom iných. Ešte zvláštnejšia bola reakcia Karen Masonovej vtedy, keď sa ukázalo, že ich syn Josh sa začal identifikovať ako homosexuál. Najprv tvrdila (s veľkou pravdepodobnosťou oprávnene), že ju Boh potrestal za jej výber podnikateľskej činnosti a synovu novú identitu vnímala ako Boží trest. Nakoniec však obrátila a oznámila, že sa rozhodla venovať problematike LGBT a jej podpore.3

Avšak nevenovala sa tejto problematike už celých 37 rokov? Ak svoju účasť na propagácii homosexuality nevnímala ako angažovanie sa v problematike LGBT, tak čo to vlastne potom bolo? Len čisto cynické zarábanie peňazí? A aký morálny profil sa tu pred našimi očami vlastne vynára? Pokiaľ spočiatku vyhodnotila synovu novú identitu ako Boží trest, za čo táto žena, ktorá sa zdá byť očividne veriaca, považovala tú istú anomáliu u tých, ktorým pornografické materiály predávala?

Podobných otázok, ktoré sa tomu, kto sa začne zaujímať o pozadie amerického, ale aj svetového pornopriemyslu, začnú nutne vynárať, je množstvo. Vzbudzujú obavy, že deštrukcia morálky v spoločnosti nie je len spontánnym procesom zápasu o rovnoprávnosť marginalizovaných skupín, ale aj účinným prostriedkom manipulácie spoločnosti, na ktorej sa zúčastňujú ľudia zastávajúci v súkromí často úplne odlišné postoje. V neposlednom rade je pornopriemysel výdatným zdrojom financií, ktorý parazituje na závislosti a nešťastí. Pred našimi očami sa tak začne vynárať obraz chamtivosti, spojený s deštrukciou kresťanskej civilizácie.

1 https://www.mirror.co.uk/tv/tv-news/powerful-new-netflix-documentary-tells-21911331

2 https://www.wired.com/story/circus-of-books-doc/

3 https://www.pinknews.co.uk/2020/04/24/circus-of-books-karen-barry-mason-what-happened/


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!