Zomrel slovenský biskup Milan Šášik


15. júla 2020
  Krátke správy - Cirkev

Vo veku 67 rokov zomrel 14.7.2020 biskup Milan Šášik CM, eparchiálny mukačevský biskup. Svoju púť ukončil v užhorodskej nemocnici na Ukrajine.

Milan Šášik sa narodil 17. septembra 1952 v Lehote pri Nitre. Počas teologických štúdií tajne vstúpil do rehole lazaristov (Congregatio Missionis, založená sv. Vincentom de Paul). Vysvätený za kňaza bol v roku 1976. Bol kaplánom a farárom vo viacerých slovenských mestách. Pôvodne bol rímskokatolík, no zaujímal sa aj o východný obrad a stal sa birituálnym kňazom. Mal povolenie Svätej stolice pre slúženie v latinskom aj v byzantskom obrade.

V roku 1990 odišiel na ďalšie teologické štúdia do Ríma, kde v rokoch 1990 – 1992 absolvoval štúdium na Pápežskom teologickom inštitúte Teresianum. Od roku 1992 začal pracovať na Apoštolskej nunciatúre v Kyjeve na Ukrajine. Pápež Ján Pavol II. ho 12. novembra 2002 vymenoval za apoštolského administrátora ad nutum Sanctae Sedis (teda dočasného) Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie a za titulárneho biskupa bononského. Biskupskú vysviacku prijal spolu s vladykom Jánom Babjakom.

V roku 2019 mal na Slovensku vážnu dopravnú nehodu, z ktorej sa dostával už na Ukrajine. Pravdepodobnou príčinou úmrtia bol náhly infarkt. Nech odpočíva v pokoji.

MV