Zomrel bývalý riaditeľ Spolku sv. Vojtecha - Christianitas

Zomrel bývalý riaditeľ Spolku sv. Vojtecha


12. júna 2020
  Krátke správy

V stredu 10. júna zomrel dlhoročný riaditeľ SSV Štefan Hanakovič. Pochádzal z obce Košolná, ktorá leží neďaleko Trnavy a narodil sa 20. augusta 1931 do chudobnej rodiny manželov Michala a Rozálie. V roku 1943 začal študovať na saleziánskom gymnáziu v Šaštíne a celková atmosféra a spiritualita tohto ústavu ho uchvátili natoľko, že pocítil duchovné povolanie a prihlásil sa do saleziánskeho noviciátu.

Nástup komunistického režimu a predovšetkým útok na rehoľné spoločenstvá, známy ako Akcia K, urobili koniec nádejnému štúdiu, keď ŠtB sústredila členov noviciátu do tábora v Podolínci. Následne bol poslaný na „politickú prevýchovu“ do Kostolnej a odtiaľ na dvojtýždňovú brigádu, budovať Priehradu mládeže. V septembri 1950 začal navštevovať gymnázium v Galante, ktoré ukončil v roku 1952.

Počas vysokoškolských štúdií sa zameral na odbor, ktorý sa venoval jeho celoživotnej láske – knihám. Vybral si knihovníctvo a po ukončení štúdia si doplnil vzdelanie doktorandským štúdiom, ktoré ukončil získaním doktorandského titulu.

V roku 1956 sa stal pracovníkom Matice slovenskej a čoskoro uzavrel sviatosť manželstva s Rozáliou Izakovičovou. Boh požehnal ich manželstvo tromi deťmi: Jozefom, Štefanom a Rozáliou. V Matici pracoval 36 rokov a po páde komunistického režimu zastával funkciu správcu (1992 – 1993) avšak turbulentná doba, v ktorej sa snažili udržať aj exponenti bývalého režimu, vyvolala snahu o jeho odvolanie. Napätie sa neustále stupňovalo a tak sa rozhodol, po porade s cirkevnými predstaviteľmi, uchádzať sa radšej o miesto v katolíckej organizácii, v Spolku sv. Vojtecha. Výbor ho zvolil za riaditeľa spolku a túto funkciu zastával v rokoch 1993 – 2002.

Štefan Hanakovič rozvinul v Spolku bohatú organizačnú a editorskú činnosť. Zaslúžil sa najmä o rekordné vytlačenie katechizmu katolíckej Cirkvi – pričom sa stotisícový náklad rozpredal za necelý týždeň. Za túto knihu Spolok obdržal Cenu Slovenského literárneho fondu. Svojimi článkami prispieval Štefan Hankovič do Pútnika Svätovojtešského a Katolíckych novín. Je autorom odborného diela: Dejiny Spolku sv. Vojtecha (vydal SSV v roku 2005). Venoval sa aj dielu Dr. A. Radlinského, ktoré vydal pod názvom: Dr. Andrej Radlinský – kútsky farár.

Svojim životom vydal svedectvo o vernosti Cirkvi a národu. Jeho osud, najmä v 50. rokoch, bol osudom mnohých slovenských katolíkov, ktorým komunistický teror zmenil život a neumožnil im dokončiť duchovné povolanie. Štefanovi Hanakovičovi však nemohol zabrániť, aby aj napriek tomu ďalej neslúžil Bohu a národu a nezanechal po sebe výraznú stopu v pamäti ľudí.

BM

Najnovšie články

Byzantský mystik Gregor Palama vo svetle katolíckej viery (Druhá časť)

Nominalizmus a jeho důsledky – VI

Slovenský konzervativizmus už nepotrebuje diskusie, potrebuje kontrarevolúciu

Katolícky ateizmus – najnebezpečnejšia forma modernizmu?