Zlo antropocentrizmu v duchovnom živote - Christianitas

Zlo antropocentrizmu v duchovnom živote


24. mája 2020
  Pokladnica viery

Medzi učiteľmi duchovného života môžeme pozorovať predovšetkým dvojaký smer; je určovaný ich filozofickými a teologickými pojmami o Bohu a o vzájomnom pomere Boha a človeka.

Tí, ktorí vychádzajú zo stále zdôrazňovaného ľudského prvku v človeku, ktorí často hovoria len o ľudskej činnosti, ľudskej súčinnosti s milosťou Božou, ako by Boh potreboval stále len nás, upadajú takto do akéhosi antropocentrizmu: stále pozerajú na seba, stále zdôrazňujú nutnosť úsilia duše, hľadanie Boha v sebe samom.

Druhý smer vychádza z Boha a vracia sa k Bohu. … Namiesto stáleho zaoberania sa sebou, nastupuje zaoberanie sa Bohom, pohľad do seba ustupuje pohľadu na Boha, teocentrizmus prevažuje antropocentrizmus. To je smer teológie a mystiky svätého Tomáša a jeho školy.

Mystika – R. M. Dacík

Najnovšie články

Vyvoláva Cirkev pocit viny a zbavuje nás odchod z Cirkvi výčitiek svedomia? Na tieto i ďalšie otázky odpovedal P. Józef Augustyn SJ

Najlepšou prípravou na manželstvo je príprava na dospelosť

Globálna konkurencia pre Krista

Týždeň na Slovensku