Zjavenie Panny Márie v Guadalupe / Podcast

vdp. Radovan Rajčák
16. decembra 2020
  Podcasty  

Krátke rozjímanie o zjavení Panny Márie v mexickom meste Guadalupe, ktoré si Panny Mária vybrala, aby priviedla indiánske duše od pohanstva k pravému zjavenému náboženstvu, ktorým je katolícke náboženstvo.

V decembri 1531 sa Juanovi Diegovi, indiánskemu roľníkovi, zjavila na hore Tepeyac Panna Mária, indiánskeho výzoru a tmavej pleti. Počas zjavenia sa s Juanom Diegom rozprávala v aztéčtine. Predstavila sa mu ako Svätá Mária vždy Panna, Matka Božia, jedinej Pravdy, skrze ktorú žijeme, Stvoriteľa ľudí, Pána neba a zeme.

Zjavenie Panny Márie Guadalupskej bolo jedným z prvých, ktoré Cirkev oficiálne uznala a odporučila katolíckym kresťanom k viere.

PODPORTE NÁS! Pomôže nám každé EURO! Spoločnými silami prebuďme svedomie Slovenska, bojujme za Vieru a hodnoty kresťanskej civilizácie. Bez Vás Christianitas.sk nezvládneme financovať. Ďakujeme!

Bankové spojenie: SK7765000000000020594299