Zjavené poznanie Boha / PODCAST

vdp. Radovan Rajčák
13. januára 2021
  Podcasty  

Hovorili sme o tom, že Pána Boha a jeho existenciu môžeme poznávať svetlom prirodzeného rozumu. Predsa však, toto poznávanie má svoje hranice, za ktoré nikdy bez pomoci Božej neprenikneme.

Náš rozum síce pozná Boha ako toho, kto svet stvoril, no sám by nikdy nebol spoznal, že človek je určený pre slávu v nebi, vtelenie Božieho Syna, nikdy by sme nespoznali, že sa máme stať adoptívnymi Božími deťmi, teda, že je nám treba milosti, nepoznali by sme tajomstvo Najsvätejšej Trojice. Preto nás Cirkev učí, že aj keď náš rozum má schopnosti poznávať do určitej miery Božské veci, Bohu sa v „jeho múdrosti a dobrote páčilo inou, a to nadprirodzenou cestou zjaviť ľudskému pokoleniu seba.“

Boh tak urobil preto, lebo nás určil pre nadprirodzený cieľ, k poznaniu spomenutých právd a aby to bolo pre nás možné, dal nám svoje nadprirodzené zjavenie.

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!