Žiť s krížom - Christianitas

Žiť s krížom


18. júla 2022
  Pokladnica viery

Ak sa na kríž pozeráme s pravým pochopením, nemáme odvahu žiť bez kríža. Jednej nastávajúcej karmelitánke opisovali prísny život v kláštore, aby ju odhovorili od rehoľného života.

Budem mať v cele kríž?
Áno.“
Tak to mi stačí. Nič pre mňa nebude príliš ťažké.“

Tajomstvo zmiernych povolaní je: Ježiš bol chudobný, ja si volím tiež chudobu. Ježiš trpel, ja prijmem utrpenie. Bol bitý na tvár, prijmem aj ja opovrhnutie, vyprahnutosť, zabudnutie. Kristus bol ukrižovaný, chcem tiež kríž.

Raoul Plus SJ – Myšlienka zmierenia


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!