Zbabelosť a malomyselnosť


5. augusta 2020
  Pokladnica viery

Ó veľký Bože! Ako zjavuješ svoju moc, keď dávaš smelosť takému ničotnému tvorovi! Nestáva sa, Pane môj, tvojou vinou, že tí, ktorí Ťa milujú nevykonávajú veľké skutky, ale našou zbabelosťou a malomyselnosťou! Neustále sa rozhodujeme v tisícoch obáv a ľudských opatrností: preto, Bože môj, nám nedávaš svoje divy a veľké skutky! …

Ó Bože! Ak Ty Pane ráčiš dávať odvahu, ako málo dokáže každý odpor!

Sv. Terézia od Ježiša – Kniha o zakladaní