Zázrak v našej rodine: Vďačíme zaň žene, ktorá naozaj uverila v nerozlučiteľnosť manželstva - Christianitas

Zázrak v našej rodine: Vďačíme zaň žene, ktorá naozaj uverila v nerozlučiteľnosť manželstva

Mária Magotsová
2. augusta 2022
  Spoločnosť


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Začal s tým už praotec Noe, keď po potope namiesto starostlivosti o zvieratká radšej zasadil vínnu révu, a keď prišiel jej čas, tak koštoval a koštoval… Alkoholizmus je tu s nami od najstarších čias a nie každý si s tým dokáže poradiť. V našej rodine sa však stal zázrak. Môj bratranec, ktorý 40 rokov pil a pil často až do bezvedomia, piť prestal. Nemáme na to iné vysvetlenie, len – modlitby jeho manželky a jeho matky.

Zdroj: pixabay.com

Na portáli Christianitas.sk sme nedávno uverejnili článok katolíckeho autora a politika J. D. Vancea, ktorý hovorí, že „ľudia by kvôli deťom mali zostávať aj v nešťastných manželstvách“. Podľa Vanceho to bola sexuálna revolúcia 60. rokov, ktorá predstavila myšlienku, že „ukončiť nešťastné, či niekedy násilné manželstvo, je občas to najlepšie riešenie do budúcnosti“. Vance pokračuje: „A možno to aj mamám a otcom vyšlo, aj keď som v tom skeptický. Ale pre deti z týchto manželstiev to skutočne nefungovalo… to, čo (dnes) máme, je veľmi, veľmi reálna dysfunkcia rodín, ktorá robí naše deti nešťastné.“

Tieto jeho názory, samozrejme, pobúrili americkú liberálnu scénu. A aj na našom portáli čitatelia búrlivo o tejto téme diskutovali. Najčastejšou otázkou bola tá, akú nám adresovala aj naša čitateľka Zuzka: Videla som manželstvá, kde boli ženy fyzicky či psychicky týrané. Takže aj žena s pravidelnými modrinami, popálenými rukami, rozbitými perami má ostať s manželom kvôli deťom?“

Odluku odmietla

Dovoľte mi, aby som vám opísala jeden príbeh, ktorý sa reálne stal v našej rodine. Mám bratranca, v tomto článku ho budeme volať Janko a ten, keď mal asi 15 rokov, začal popíjať. Pil jeho otec, jeho dedo, tak pil aj Janko. Keď mal 20, oženil sa s Katkou. Katka vedela, že pije, ale netušila ako veľmi, a ako často. Od začiatku to mala v manželstve ťažké, ale Janka skutočne milovala, inak by to s ním nevydržala 35 rokov, počas ktorých sa im narodili štyria synovia. Aj ona, aj deti sa za Janka veľmi hanbili. Po nociach ho vodili z krčmy domov, hľadali ho zatúlaného a častokrát spiaceho na lavičkách. A keď sa jej ľudia pýtali, prečo sa s ním nerozvedie, Katka odpovedala: „A čo by s ním potom bolo? Veď by zomrel…“

A mala pravdu, nie raz, nie dvakrát ho aj so synmi ťahala z potoka a len s veľkým šťastím sa im otec neutopil. Katka z rovnakého dôvodu odmietla aj cirkevnú odluku od manžela, ktorú by jej Cirkev v tomto prípade s veľkou pravdepodobnosťou umožnila. Za svojho manžela sa celé tie roky modlila a opakovala si, že tento kríž, ktorý si v podstate sama vybrala, aj ponesie až do konca.

Čo by bolo, keby odišla?

Pred pol rokom mi však Katka zatelefonovala a povedala mi neuveriteľnú správu: „Janko prestal piť!“ Nikto z nás doteraz presne nevie, čo sa stalo, skrátka sa pred pol rokom raz vrátil domov a viac sa alkoholu nedotkol. Jeho žena a deti ho pol roka podozrievali, že veľmi ochorel, že sa bojí smrti a nechce im o tom povedať. Ale Janko očividne len tak prekvitá a skrátka – nepije.

Na tento zázrak som sa prišla aj osobne pozrieť a bola som svedkom toho, ako Janko podal fľašu vychladeného piva susedovi, ktorý mu prišiel pomôcť s autom. Sám sa alkoholu nedotkol.

Sledujeme ho už pol roka, mysleli sme si, že pije tajne, ale on naozaj nepije,“ potvrdili mi jeho deti s tým, že je to naozaj zázrak.

Už som skoro aj zabudla, aký je to veselý a dobrý človek,“ povedala mi jeho šťastná manželka, ktorá sa za jeho uzdravenie modlila celé roky. A nebola sama, aj Jankova matka sa kvôli synovi veľmi trápila a som si istá, že nie jeden ruženec zaňho obetovala…

Vidíte…, čo sa stalo po tých rokoch… A čo by s ním bolo, keby som sa naozaj rozviedla a odišla aj s deťmi?“ zamyslela sa Katka pri nedávnej rodinnej oslave, kde jej manžel robil šoféra, pretože ako jediný nepil.

Zdroj: pixabay.com

Komu je dané pochopiť, ten pochopí

A táto veta je zároveň aj odpoveďou na otázky niektorých našich čitateľov, či naozaj treba zostať v manželstve aj vtedy, keď je skutočne zle. Ja som vždy bola presvedčená, že aj toto je jeden z prípadov, na ktorý môžeme aplikovať vetu zo Sv. písma o tom, že nie každému je dané pochopiť isté veci, tak ako sa o tom píše v Evanjeliu podľa Matúša:

Tu k nemu pristúpili farizeji a pokúšali ho: „Smie človek prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny?“ On odpovedal: „Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvorila povedal: »Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele?« A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“

Povedali mu: „Prečo potom Mojžiš rozkázal dať priepustný list a prepustiť?“ Odpovedal im: „Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky; ale od počiatku to nebolo tak. A hovorím vám: Každý, kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme si inú, cudzoloží.“

Jeho učeníci mu povedali: „Keď je to takto medzi mužom a ženou, potom je lepšie neženiť sa.“ On im povedal: „Nie všetci pochopia toto slovo, iba tí, ktorým je to dané. Lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky, iných takými urobili ľudia a iní sa takými urobili sami pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí.“ (Mt 19,3–12)

Kto môže pochopiť, nech pochopí… A napokon aj pápež Pius XI. radí manželom, že nech sa deje čokoľvek, netreba podliehať zúfalstvu a malovernosti: „Nech si stále pripomínajú, že boli zvláštnou sviatosťou akoby posvätení a posilnení pre povinnosti a dôstojnosť svojho stavu, že účinná moc tejto sviatosti stále trvá.“ (Encyklika Casti connubii)

Katke bolo dané pochopiť o sviatosti manželstva veľa. Vydržala a Boh jej statočnosť odmenil zázrakom, ktorého je svedkom nielen naša rodina, ale aj susedia, kolegovia a kamaráti. A požehnal ju nielen obrátením jej manžela. Má štyroch krásnych synov, z ktorých alkohol nepije ani jeden a všetci žijú v šťastných manželstvách. Boh vždy dáva viac, ako sa odvažujeme dúfať.


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!