„Zasvätenie Ruska je nevyhnutné!“ – kardinál Burke na Life Forum - Christianitas

„Zasvätenie Ruska je nevyhnutné!“ – kardinál Burke na Life Forum

Redakcia
25. mája 2020
  Cirkev


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!

Kardinál R. Burke apeluje a vyzýva na zasvätenie Ruska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, presne tak ako požadovala Panna Mária vo Fatime. Na podujatí Life Forum uviedol, že: „Súčasná celosvetová kríza ukazuje, že zasvätenie je potrebné teraz viac ako kedykoľvek predtým!“

Zdroj: commons.wikimedia.org

Kardinál vo svojom príhovore spojil bludy a zverstvá komunistického Sovietskeho zväzu so súčasnou krízou a zdôraznil, aké škody napáchal ateistický režim v Číne. Ateistický materializmus a komunizmus dnes ohrozuje svet prostredníctvom Čínskej ľudovej republiky. Korene čínskeho systému treba hľadať v práve v sovietskom Rusku, ktoré (okrem iných zverstiev) ako prvé uzákonilo potraty. Západné krajiny, ktoré po kultúrnej revolúcii roku 1968 prijali mnohé „výdobytky“ ľavicového svetonázoru, dnes „vyvíjajú vakcíny pomocou buniek z potratových plodov a chcú zaviesť neopodstatnenú štátnu kontrolu nad občanmi“, ktoré v prípade vynucovania zaváňajú totalitnými spôsobmi.

Burke takisto kritizoval spôsob, akým jednotlivé biskupské konferencie reagovali na COVID-19, pričom zdôraznil prvoradú povinnosť ohlasovať evanjelium. Takisto varuje pred „ľuďmi, ktorí chcú pandémiu zneužiť na centralizáciu vládnutia, v ešte horšom prípade na radikálne zmeny v praktizovaní katolíckej viery“. Nesúhlasí s tým, že veľkej časti veriacich boli odopreté sviatosti celé týždne.

Zasvätenie Ruska – udialo sa či nie?

Pri kardinálovej výzve zasvätiť Rusko vyvstávajú dve pochybnosti: nebolo už Rusko zasvätené? A neobrátilo sa podľa prísľubu už pri páde Sovietskeho zväzu? Kardinál vysvetlil už v minulosti, že pápež Ján Pavol II. síce zasvätil celý svet vrátane Ruska Nepoškvrnenému Srdcu 25. mája 1984, avšak nie tak, ako Panna Mária požadovala – to znamená nemenoval priamo Rusko, a neurobil tak so všetkými biskupmi sveta. Zlé jazyky tvrdia, že pápež chcel v ten deň menovať Rusko, avšak jeho poradcovia mu to vyslovene zakázali a vyhovárali s tým, že môže nastať agresívna reakcia Sovietskeho zväzu. Režim sa o pár rokov zrútil, avšak dnešné Rusko nemôžeme považovať za obrátené. Nenastal ani návrat pravoslávnych do katolíckej Cirkvi, o ktorom kardinál Burke hovoril v rozhovore, ktorý nám poskytol v roku 2018.

„Požadovanie zasvätenia je zároveň uznaním dôležitosti, ktorú Rusko aj naďalej zohráva v Božom pláne. Je to prejav hlbokej lásky k našim bratom a sestrám v Rusku. Dnes opäť počujeme hlas Panny Márie, ktorý nás vyzýva k zasväteniu Ruska v súlade s jej výslovným pokynom.

Ďalej kardinál konštatuje, že požiadavka praktizovania prvých sobôt v mesiaci sa nestala všeobecnou praxou univerzálnej Cirkvi. Je to jedna z príčin dnešného stavu zmätkov v Cirkvi. Význam 3 fatimského tajomstva bude podľa odborníkov na tieto zjavenia vidieť hlavne v duchovnej rovine – bude to víťazstvo viery, ktoré ukončí čas odpadlíctva a veľkých nedostatkov pastorov Cirkvi.

Ochrana rodiny

Rodina je prvým miestom vzdelávania a prvou komunitou, kde sa má ohlasovať katolícka náuka. Vzdelávanie, ak má byť v dnešnej dobe efektívne, musí byť obzvlášť prepracované, aby vyzbrojilo mladého človeka proti sekularizácii, materializmu a relativizmu.

„Cirkev dnes trpí zmätkom dokonca aj v prípade niektorých jej najzákladnejších princípov. Keďže sekulárna agenda vládne svetu, vedie sa frontálny útok na nevinný a bezbranný ľudský život, na integritu manželstva, ale aj na samotnú slobodu človeka uctievať Boha. Zdá sa, že samotná Cirkev je zmätená a niekedy aj zhovievavá voči svetskej viere, ktorá sa vzpiera proti Bohu a jeho zákonu. Svet potrebuje, aby Cirkev jasne a s odvahou ohlasovala Vieru, Kristovu pravdu, ale bohužiaľ príliš často mlčí alebo sa vyjadruje nejasne, pokiaľ ide o pravdu a jej trvalé uplatňovanie v každodennom živote vo svete.“

Raymond kardinál Burke tne do živého. Nevyhýba sa, nevyhovára sa, nevytáča sa. Hovorí ako pravý muž Cirkvi. Kritizuje často vídané koketovanie s modernou kultúrou, ktorým sa snaží moderný klérus oslovovať hlavne mladých ľudí. Tieto snahy však robia medvediu službu práve sekulárnej kultúre, ktorá následne pohltí a ovládne aj často dobré úmysly a úprimnú horlivosť. Na druhej strane sú tieto snahy často len pokryteckou a zbabelou reakciou na hodenú rukavicu kniežaťa tohto sveta: nechceme ísť do konfliktov a výmeny názorov, chceme pokoj so všetkými, nechceme už poslúchať Kristovu výzvu „nie pokoj som priniesol, ale meč.“

A to je to, o čo tu beží. Nechce sa nám už bojovať, nechce sa nám obetovať, trpieť… Chceme si s Pilátom umyť (dezinfikovať) ruky a zostať v pokoji. Byť pre druhých „v pohode“. Užívať a prežívať v prázdnom, falošnom pokoji. Takýto pokoj v tradícii, v histórii Cirkvi nenachádzame. Tu niekde sa začína depresívna samota, nuda a opustenie mnohých dnešných kresťanov… Ale Boh ich stále očakáva v boji za Jeho Majestát, a dopúšťa ten nepokoj možno práve preto, aby si uvedomili že sú členmi Cirkvi bojujúcej, a dali svojmu životu zmysel.

Ako sa dostať z tohto marazmu? Panna Mária žiada rímskeho pápeža v spojení so všetkými biskupmi sveta, aby zasvätil Rusko jej Nepoškvrnenému Srdcu. O to prosí hŕstka biskupov a kardinálov. A my sa môžeme pripojiť k týmto prosbám svojimi modlitbami, obetami, a ochotou obhajovať Cirkev a jej učenie.


! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS !

Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu.
Prosíme Vás, podporte nás sumou:

5 € 10 € 20 € 50 €

Bráňme spolu vieru, rodinu a vlasť!