Zaslepenosť skrze smrteľný hriech


17. januára 2021
  Pokladnica viery

Smrteľný hriech nás robí slepými a to do takého stupňa, že nerozoznávame zlo, ktorého sa dopúšťame. Keď prichádza pokušenie, poddávame sa mu a ukazujeme pohŕdanie Božími milosťami. Pomaly sa naše srdce zatvrdzuje a koľko krokov robíme, takmer toľkokrát padáme. Za trest sa Boh čoraz viac od nás vzďaľuje a stávame sa korisťou vášní.

Život hriešnika, to je spleť zločinov a reťazí zla. Srdce takého človeka pripomína rozbúrené more, na ktorom jedna vlna vyvoláva druhú. Prvý hriech prináša so sebou druhý, potom nasleduje zatvrdnutosť, a po smrti – nešťastná večnosť.

Ján Mária Vianney – Kázne