Žaloba na katolícku nemocnicu

lifesitenews.com
16. apríla 2019
  Spoločnosť   ,

Kalifornská žena, ktorá tvrdí, že je muž, žaluje katolícku nemocnicu za to, že odmietla odstrániť jej zdravé reprodukčné orgány odvolávajúc sa pritom na náboženské zásady.   

V auguste 2017 bola plánovaná sterilizačná operácia ženy známej ako „Oliver“ Knightová v rámci jej „prechodu“ na mužskú identitu. Podľa Americkej únie občianskych slobôd (ACLU) bola operácia zamietnutá preto, lebo nemocnica St. Joseph Hospital of Eureka a Providence St. Joseph Health Network „neposkytuje zdravotnú starostlivosť pri zmene pohlavia“ takže operáciu zrušili. ACLU aj advokátska kancelária Rukin, Hyland and Riggin žalujú nemocnicu tvrdiac, že odmietnutie bolo diskriminačné, pretože Knightová hovorí o sebe, že je “transgender”.

Podľa dokumentov predložených na súde v Humboldt County, Knightová (29) mala naplánovanú hysterektómiu na 30. augusta 2017, ktorú mal vykonať Dr. Deepak Stokes na základe diagnózy “rodovej dysfórie”. V pláne bolo odstránenie maternice, vaječníkov a vajíčkovodov. Knightovej právnický tím tvrdí, že Dr. Stokes niekoľko minút pred zákrokom Knightovej oznámil, že operácia sa ruší, pretože „nespĺňa parametre na sterilizáciu“. Nemocnica vykonáva hysterektómiu pri diagnózach ako je gynekologická rakovina alebo maternicové myómy.

Podľa žaloby Knightová bola nútená nosiť nenocničný župan ružovej a nie modrej farby. V žalobe tiež stojí, že “nemocničný personál pána Knighta opakovane oslovoval ako ženu napriek jeho tradične mužskému vzhľadu a skutočnosti, že jeho lekárske záznamy jasne identifikujú pána Knighta ako muža, [kurzíva v origináli] Knight nosí mužské oblečenie a má bradu.

V Knightovej žaloba stojí:

Vzhľadom na to, že Žalovaný bežne umožňuje Dr. Stokesovi a iným lekárom vykonávať hysterektómiu cisrodovým pacientom (pozn. prekladateľa: ide o pacientov, ktorí sa cítia dobre s rodovou identitou, ktorá im bola pridelená na základe ich fyzického pohlavia), aby liečili iné diagnózy ako je rodová dysfória, odmietnutie zo strany Žalobvaného dovoliť Dr. Stokesovi vykonať hysterektómiu pánovi Knightovi v Nemocnici St. Joseph – Eureka predstavuje diskrimináciu pána Knighta kvôli jeho genderovej identite.

Podľa žaloby nemocnica porušila antidiskriminačné zákony a zákon o občianskych právach platný v Kalifornii a úmyselne i z nedbanlivosti spôsobila pánovi Knightovi emocionálne utrpenie. Pán Knight však bol schopný podstúpiť operáciu o niekoľko dní neskôr v nemocnici Mad River Community v Arcata, Kalifornia. 

Žaloba tvrdí, že “rodová dysfória” je uznávanou podmienkou, ktorá bola uvedená v Knightovom zdravotnom zázname. Podľa ACLU bolo rozhodnutie zrušiť Knightovu operáciu “iniciované etickým hodnotením”, reverenda Davida Groeho, ktorý však nemá lekárske vzdelanie, ani lekársku licenciu.

Podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi je priama sterilizácia zakázana.  Webová stránka Konferencie katolíckych biskupov USA uvádza: „Každý muž a každá žena majú uznať a prijať svoju sexuálnu identitu. Fyzické, morálne a duchovné rozdiely a komplementarita sú zamerané na dobro manželstva a rozkvet rodinného života. Harmónia manželského páru a spoločnosti závisí čiastočne od spôsobu, akým sa žije komplementarita a vzájomná podpora medzi pohlaviami.“ Taktiež: „Stvorením ľudskej bytosti muža a ženy Boh dáva obidvom rovnakú osobnú dôstojnosť. Každý z nich, muž aj žena, majú uznať a prijať svoju sexuálnu identitu.“

Skupina vedúcich predstaviteľov rôznych náboženstiev vydala v roku 2017 list, v ktorom zdôrazňuje, že transgender ideológia je nebezpečná a že rodičia majú pred ňou chrániť svoje deti. „Dnešné úsilie o presadenie falošnej predstavy, že muž môže byť alebo stať sa ženou alebo naopak – je hlboko znepokojujúce. Núti ľudí k tomu, aby buď šli proti rozumu – to znamená, aby súhlasili s niečím, čo nie je pravda – alebo aby čelili posmechu, marginalizácii a iným formám odvetných opatrení.“  

Podľa vyhlásenia ACLU, advokát z Jessica Riggin z Rukin Hyland & Riggin vyhlásil: “Odmietnutie Nemocnice svätého Jozefa umožniť lekárovi vykonať lekársky potrebnú operáciu preto, lebo pacient je transgender, je diskriminačné.“ Advokátska kancelária sa pripojila k žalobe ACLU voči nemocnici. Riggin dodal: „Ide o nemocnicu pre širokú verejnosť, Hoci je nemocnica cirkevná, je otvorená širokej verejnosti a nesmie nikoho odmietať na základe rodovej identity. Každý musí v nej mať možnosť dostať starostlivosť, akú potrebuje.“ 

V podobnom súdnom spore, žena zažalovala Dignity Health – inú katolícku zdravotnícku organizáciu – v roku 2017 za to, že jej odmietla vykonať hysterektómiu. Hoci súd rozhodol v neprospech poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, v súčasnosti prebieha odvolanie.

Zdroj: https://www.lifesitenews.com/news/womanclaiming-to-be-male-sues-catholic-hospital-for-canceling-sex-change-surgery